torsjö live vers2

Postterminalen kräver underhåll för 8,5 miljoner

Postterminalen kräver underhåll för 8,5 miljoner

Posten flyttade 2018 från lokalerna som nu till största del står tomma. Lokalhistoriska arkivet hyr in sig i källaren. Foto: Urban Önell

Det underhåll som kommunen vill göra vid ett eventuellt köp av fastigheten Brännmästaren 7 i Hässleholm med bland annat den före detta postterminalen beräknas kosta 8,5 miljoner kronor. Det visar tekniska förvaltningens utredning. Politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott beslöt trots det att yttra sig för ett köp av fastigheten. Ordförande Torsten Nilsson (M) reserverade sig mot beslutet.

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet för vidare utredning, bland annat om kostnaderna för underhåll. De underhållsåtgärder som var markerade med rött eller gult i statusbedömningen skulle kostnadsberäknas. Av 64 undersökta parametrar var bara sju gröna. Bland annat har det 1 050 kvadratmeter stora plåttaket nått sin så kallade tekniska livslängd.

Tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M). Foto: Exakta Creative

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Eventuell förekomst av fukt och mögel skulle också undersökas. Analysen visar att det inte finns indikationer på att fukt orsakat varken mikrobiella eller kemiska skador i byggnaderna. Kostnaden för analysen var cirka 20 000 kronor.

Kostnaderna för underhåll “för att höja statusen till den nivå som kommunen önskar som eventuell ägare av fastigheten” uppskattas till 8,5 miljoner kronor med en osäkerhetsfaktor på 15 procent, det vill säga en kostnad mellan 7,2 och 9,8 miljoner kronor.

– Detta innebär inte att fastigheten inte går att använda och förvalta i det skick den förvärvas. Man bör dock beakta att ett eventuellt ytterligare investeringsbehov i fastigheten är avhängigt ett framtida användningsområde, skriver exploateringsingenjör Karl Lahtela, som avråder från köp.

Den föreslagna köpeskillingen är 29,5 miljoner kronor. Inklusive förvärvskostnader beräknas kommunens kostnader till 30,4 miljoner kronor.

Benny Petersson (S), andre vice ordförande. Foto: Lotta Persson
Ulf Berggren (SD), förste vice ordförande i tekniska nämnden.

Eftersom ett beslut om köp inte kan bli av i år ändras köpehandlingens datum från “senast den 31 december 2020” till “senast den 31 december 2021”. Men tjänstemannaförslaget var alltså att inte godkänna köpehandlingen och inte genomföra köpet.

Tekniska nämndens förste vice ordförande Ulf Berggren (SD) och andre vice ordförande Benny Petersson (S) fick igenom sitt yrkande om att ordet “inte” skulle strykas på båda ställena i förslaget. Voteringen slutade 2-1.

Berit Önell

Läs mer:

2020-10-19 Återremiss för postterminalen

2020-11-30 Varken Ungdomens hus eller kontor i postterminalen tillåtet

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se