torsjö live vers2

Covidsmitta stänger skolan för de yngsta

Covidsmitta stänger skolan för de yngsta

Friskolan Thorén Framtid stänger skolan i Hässleholm fram till jullovet för sina yngsta elever, årskurs F-5, på grund av ett kraftigt utbrott av covid-19 bland både elever och personal. Mer än 30 elever har testats positivt.

– Sista veckan har det exploderat med sex-sju fall om dagen, säger skolans rektor Anne Henrichsson till Frilagt.

Att de yngre eleverna inte sprider smittan stämmer alltså inte.

Anne Henrichsson berättar att i en av de berörda årskurserna har hälften av eleverna och även läraren konstaterats smittade av covid-19.

Det ovanliga beslutet att stänga och skicka hem så unga elever, 6-10-åringar, föregicks av samråd med Region Skånes smittskyddsläkare.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– I torsdags kväll rekommenderade smittskyddsläkaren starkt att vi skulle stänga, förklarar Anne Henrichsson.

Huvudskälet är att minska smittspridningen. Ett annat kriterium som kan vara skäl att stänga en grundskola är personalbrist till följd av pandemin.

– Många i personalen är också sjuka, säger Anne Henrichsson.

Störst smittspridning bland de yngsta

Det har sagts att yngre barn inte sprider covidsmittan, men på Thorén Framtid är det alltså bland dem spridningen varit störst. Anne Henrichsson tycker att det är märkligt.

– Jag frågade läkaren om detta och fick svaret att det inte gjorts några undersökningar på hur covid-19 sprids bland barn. Dessa är 6-10 år gamla och har ju uppenbart smittat, säger hon.

Såvitt hon vet är ingen av eleverna och inte heller någon i personalen allvarligt sjuk.

– De flesta har feber och en del har huvudvärk och lite förkylningssymptom. Vissa är lite mer kassa och andra har nästan inte alls några symptom. Personalen är mer sjuk än eleverna, säger hon.

Vana vid digital undervisning

Från och med måndag får eleverna i årskurs F-5 distansundervisning. Anne Henrichsson är övertygad om att det kommer att fungera bra.

– Vi är en digital skola, även de yngsta är vana vid digital undervisning. De kommer att få en likvärdig undervisning med livesända lärarledda lektioner, säger hon.

Hon förklarar att skolan haft en tydlig beredskapsplan för att alla ska vara förberedda om det blir en skolstängning.

– Vi har också gått ut med information om statusen för smittan på skolan och varit transparenta utifrån sekretessreglerna. Det är jätteviktigt att föräldrar och barn får veta hur det ser ut på skolan. Enligt de signaler vi fått är föräldrarna också väldigt tacksamma för att vi tar ansvar nu. Vi är otroligt ledsna att behöva ta till så starka åtgärder, men när smittskyddsläkaren säger att det är korrekt får vi känna oss trygga med det, säger hon.

Information gick ut till alla elever och vårdnadshavare på fredagen och inloggningsuppgifter har skickats ut.

– Vi har också packat påsar för hämtning söndag eller måndag så att eleverna har allt material hemma, säger Anne Henrichsson.

Lunchpaket kan hämtas i skolan varje dag.

Undervisning på plats i skolan erbjuds fortfarande till elever med särskilda behov och där båda föräldrarna har så kallat samhällsviktiga arbeten eller en ensamstående förälder har sådant.

Enstaka fall bland äldre elever

Bland de äldre eleverna, årskurs 6-9, har enstaka fall av covid-19 förekommit, men bedömningen är att de kan vara kvar i skolan. Även fritids är öppet för årskurs 6.

– När det nu blir färre elever i skolan kan vi också sprida ut de kvarvarande i lokalerna, säger Anne Henrichsson.

Hon berättar att beslutet från början bara skulle gälla en vecka, men att smittskyddsläkaren ansåg det onödigt att låta eleverna gå tillbaka till skolan bara några dagar före jullovet. Därför fick stängningen gälla fram till lovet. Från och med den 19 december är fritids öppet för alla årskurser.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se