torsjö live vers2

Han lämnar partipolitiken – blir ledarskribent på Norra Skåne

Han lämnar partipolitiken – blir ledarskribent på Norra Skåne

Johan Hammarqvist (C) hoppar av kommunpolitiken.

Johan Hammarqvist (C ) avsäger sig sina politiska uppdrag i Hässleholms kommun för att göra comeback som ledarskribent på Norra Skåne, ett uppdrag han lämnade 2012. Sedan tidningen i höstas blev en edition av Kristianstadsbladet är ledarsidan inte längre centerpartistisk utan liberal. Efter Hammarqvists entré får den tillägget “grön”, vilket han förklarar som ett tydligare fokus på miljöfrågor och grön tillväxt. Han betonar att han som ledarskribent utgår ifrån värderingar, inte partipolitik.

Han blev kommunpolitiker efter valet 2018, men hade tröttnat redan innan han fick erbjudandet från Norra Skåne. Han hade bestämt sig för att inte kandidera i höstens val. Dock hade han tänkt sitta kvar mandatperioden ut som ledamot i kommunfullmäktige och arbetsmarknadsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Efter att överenskommelsen med Norra Skåne blev klar lämnade han i veckan in sin avsägelse till kommunfullmäktige som formellt beslutar om hans avgång den 28 februari. Någon gång under mars månad påbörjar han sitt nya uppdrag.

– Jag kan inte skriva något i Norra Skåne förrän jag är entledigad från mina politiska uppdrag. Det är viktigt att skilja på rollerna, säger han.

Ingen handlingskraft i politiken

Han förklarar att han inte tycker att kommunpolitiken driver Hässleholm framåt.

– Bara titta på hur svårt det är att fatta beslut, de rivs upp, det finns ingen tydlig majoritet och ingen handlingskraft, säger han.

Situationen var liknande under föregående mandatperiod.

– Jag hade förhoppningen att det skulle bli bättre efter förra valet, men så blev tyvärr inte fallet, säger han.

Inför valet 2018 presenterades Johan Hammarqvist som nytt toppnamn på centerns nomineringslista. Han ville medverka till att göra skillnad i hässleholmspolitiken, men det blev inte som han hoppades.

Hans kritik gäller även Centerpartiet.

– Det saknas viss dynamik i mitt eget part. Jag vill inte bara peka finger åt alla andra partier. Det är ett ansvar som alla får bära kollektivt, säger han.

Han menar att det finns en oförmåga att komma överens över parti- och blockgränserna i för kommunen viktiga och övergripande frågor.

– Det är ett rätt konfrontativt klimat. I kommunfullmäktige är det ofta öppet hårda ord. Det är svårt att få stabilitet och hållbarhet så att viktiga beslut håller över tid. Om det överhuvudtaget blir några beslut, säger han.

Han nämner ett behov av långsiktighet i budgetarbetet, en vision om hur kommunen ska få bättre placering i företagsrankingar och blir mer attraktiv för företagsetableringar och tydligare idéer om hur Hässleholm och övriga orter ska utvecklas.

Enligt Johan Hammarqvist ligger ett särskilt stort ansvar på SD, S och M som leder var sitt block i den så kallade treblockslösning som blev resultatet av det oklara parlamentariska läget efter valet 2018. Fast egentligen uppstod det redan efter valet 2014 då en bräcklig C-stödd rödgrön minoritet började styra med stöd av en borgerlig allians som sedan med hjälp av SD tog över i halvtid. Därmed stod C för första gången sedan 1970-talet utanför den styrande makten i kommunen.

– Det här med tre block tycker jag inte har fungerat i praktiken. Restalliansen skulle söka stöd än åt ena och än åt andra hållet. Men det blev mest åt ena hållet. De var kanske inte så intresserade av dialog med S. När sedan SD vill markera lite oberoende är det svårt att veta hur det blir, säger Johan Hammarqvist.

Nu vill han hitta andra sätt att kanalisera sitt samhällsengagemang.

– Norra Skåne är ett sätt, sedan är jag också engagerad i flera föreningar, framför allt inom idrotten, berättar han.

Uppdraget på Norra Skåne blir på deltid utifrån behov och hans avsikt är att kombinera det med annat arbete. I maj avslutar han sin anställning som kommunikationschef på Eolus vind i samband med en omorganisation.

– Framtiden är ett tomt blad som jag ska se till att fylla med något bra och intressant, säger han.

Nya ägare gjorde comeback möjlig

2014 reagerade han starkt på att politiker, både i kommunen och i tidningsstyrelsen, lade sig i Norra Skånes publicistiska verksamhet för att tysta den granskande journalistiken, vilket ledde till att undertecknad blev av med jobbet.

– För mig är det jätteviktigt att betona att ingen utomstående får bestämma vad som står i media och att ägarna inte heller får lägga sig i de redaktionella bedömningarna, säger Johan Hammarqvist.

Nu går han tillbaka till Norra Skåne, trots att tidningsledningen inte tagit avstånd från övertrampen 2014.

– Det är samma tidning, men en annan ägarstruktur och mycket mer stabilitet. Det finns en tydlig rågång mellan det redaktionella arbetet och ägarskapet, säger han.

Norra Skåne-skandalen 2014 uppmärksammades i medier över hela landet.

Nya ägaren Gota Media äger dock även Blekinge läns tidning där Mimmi Karlsson Bernfalk, som gick politikernas ärenden 2014, numera är chefredaktör.

Johan Hammarqvist säger att han inte sett något exempel på något liknande det som hände på Norra Skåne på någon av de tidningar som ägs av Gota Media.

– På Norra Skåne var det ju möten mellan politiker och ägare, säger han.

Han har inte ställt direkta frågor om sin nya arbetsgivares syn på detta, men menar att han känner sig trygg med Gotas hållning efter de diskussioner han haft med dem.

– Nu är det nya ägare som jag ser som väldigt professionella, säger han.

Om de tidigare ägarna hade frågat om han ville komma tillbaka hade det inte varit aktuellt.

– Nej, säger han bestämt.

Grön teknikoptimism

På ledarsidan är det numera den politiska redaktören, det vill säga Sofia Nerbrand på Kristianstadsbladet, som sätter ramarna.

Johan Hammarqvist ser fram emot att få skriva igen.

– Det ska bli jättespännande och roligt, säger han.

Johan Hammarqvist ser fram emot att börja skriva på Norra Skånes ledarsida.

När Gota tog över Norra Skåne ersattes de centerpartistiska ledartexterna med material från liberala nyhetsbyråer i väntan på en lokal lösning.

Johan Hammarqvist har tidigare varit anställd av Centerpartiet centralt, bland annat som pressekreterare åt Maud Olofsson, men betonar att han under sina tidigare drygt fem år på tidningen inte arbetade som partimegafon utan med fri opinionsbildning och ibland var mycket kritisk mot partiet.

Nu talar han om liberala värderingar som han menar finns både i L och C. Han har själv varit drivande i att Norra Skånes ledarsida inte bara får beteckningen “liberal” utan även “grön”.

– Partikoppling på ledarsidan hör det förgångna till, säger han.

Han förklarar dock att även Centerpartiet har den typen av gröna värderingar som han förespråkar.

– Ja, mer än andra partier på den sidan, säger han.

Han förespråkar teknikoptimism.

– Vi behöver goda tekniska lösningar som kan lösa miljöproblemen. Tillväxt i sig är inte något som är fel. Vi menar att tillväxt möjliggör miljöteknik och att fri företagsamhet kan bidra, säger han.

– Det är värderingar som håller över tid och anknyter till den samhällsutveckling som tidningen vill stå för, säger han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se