torsjö live vers2

Inget beslut om exploatering av Paradiset

Inget beslut om exploatering av Paradiset

Ulf Berggren (SD) stoppade, åtminstone tillfälligt, detaljplanen för Paradiset och Vänhem genom att berätta om det gamla optionsavtalet som kan orsaka kommunen miljonförluster.

Risken att ett gammalt optionsavtal orsakar merkostnader på mellan fyra och tio miljoner kronor för exploateringen av Paradiset gjorde att kommunfullmäktige på måndagskvällen valde att inte gå till beslut.

Efter en kort debatt blev det beslut om återremiss för detaljplanen med plats för 175 nya bostäder i Paradisets parkområde och där Vänhems vårdcentral ersätts av ett parkeringshus i tre våningar med bostäder på taket.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ulf Berggren (SD) stoppade diskussionen när han ställde sig i talarstolen och begärde återremiss på grund av det bortglömda avtalet som är kopplat till planen. Kommunen förbinder sig där att hålla fast vid en prisnivå från 2013.

– Tar vi denna detaljplanen ikväll får kommunen faktiskt leva upp till optionsavtalet. Det gör att kommunen förlorar någonstans mellan fyra och åtta, kanske tio miljoner kronor, förklarade Ulf Berggren.

Han beklagade att avtalet inte fanns med i handlingarna inför kommunfullmäktiges beslut. Själv fick han vetskap om det vid ett beredningsmöte i tekniska nämnden för cirka sex veckor sedan.

Han förklarade att det finns möjlighet att ta sig ur avtalet, men att det i så fall blir en förhandlingsfråga.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) begärde ajournering och försökte ta reda på hur det låg till. Han förklarade sedan att han fått besked att avtalet inte var bindande, men begärde ändå återremiss för politisk beredning.

– Vi kan göra en koll till för säkerhets skull, sa han.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) ställde sig bakom det, men undrade varför ingen tagit upp detta tidigare, när det tydligen blev känt för sex veckor sedan.

– Det hade kanske varit möjligt att rett ut det tidigare, sa hon.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) svarade att hon bett Lars Johnsson att hitta en tid för möte om bland annat detta för fem veckor sedan.

– Det är tur att vi har Ulf Berggren. Alla fick samma information, men bara Ulf Berggren tog tag i det. Vi har lusläst avtalet och bedömt att det gäller, sa hon.

Illustrationsplanen visar planförslaget för Vänhem och Paradiset med bostäder, parkeringshus, centrumverksamheter och park. Bild ur planbeskrivningen

Enligt kommunstyrelsens protokoll från 2013 finns tre optionsavtal tecknade för Paradiset. Där lovas Hesslebostäder, P & L Nordic AB och Länsförsäkringar företrädesrätt för olika delar av den kommunägda fastigheten till en köpeskilling med fastställt kvadratmeterpris. Det gäller dock bara under vissa förutsättningar, bland annat att markanvisningsavtal träffas innan detaljplanen vunnit laga kraft.

Folkets väl deltog inte i beslutet om återremiss utan ville som enda parti säga nej till hela detaljplaneförslaget för att inte fler värdefulla grönområden i staden ska exploateras och lämnade en protokollsanteckning om detta. Gruppledaren Björn Widmark argumenterade även på grund av brandrisken mot att bostäder placeras ovanpå ett parkeringshus.

– Det är som att placera bostäder ovanpå en krutdurk, sa han.

Björn Widmarks Folkets väl var det enda partiet som ifrågasatte exploateringen av Paradiset.

Han tyckte att det var “fullkomligt hisnande” att informationen om optionsavtalet kom först nu.

– Hade det här varit en styrelse i ett bolag och jag varit ägare till något av det så hade alla fått sparken. Det här är ju inte klokt! Inte ens ett beslutsunderlag som innehåller de väsentligaste fakta ligger på bordet, sa han.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) talade för planen och menade att området är särskilt lämpligt för utbyggnad eftersom det ligger centralt och nära järnvägen.

Dolores Öhman (MP) var positiv, men ville ha ett tillägg om att naturvärden som försvinner ska kompenseras med höjd kvalitet på den del som återstår eller på annan plats i närområdet.

Dolores Öhman (MP) ville att fullmäktige skulle besluta särskilt om kompensationsåtgärder för natur som försvinner i detaljplanen.

– Även om det finns en antydan i plantexten att detta kan göras tycker vi att det är viktigt att kommunfullmäktige visar att detta ska göras, att det inte bara är en möjlighet utan att vi beslutar att så ska det gå till. Annars kommer natur- och kulturvärden att gå förlorade, sa hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se