Försvarar bristande tillsyn av strandskydd

Bilden visar bryggan i Finjasjön och en flotte intill.

Hässleholms kommun följer fortfarande inte länsstyrelsens rekommendationer om ökade resurser för lagstadgad strandskyddstillsyn. Tillsynen kommer inte heller att flyttas från byggavdelningen till miljöavdelningen för att undvika jäv och otillbörlig påverkan. Det framgår av miljö- och stadsbyggnadsnämndens svar på länsstyrelsens rapport efter tillsynsbesöket i Hässleholm. – Eftersom det är samma förvaltning spelar det ingen roll, säger […]