torsjö live vers2

Miljöpartiet förespråkar förtätad bebyggelse

Miljöpartiet förespråkar förtätad bebyggelse

INSÄNDARE. Alla vet att miljöpartiet väcker starka känslor.LarsNords insändare den 30 mars förvånar mig. Jag trodde inte attNordvar en av de som starkt ogillar hållbar utveckling. Han beklagar att miljöpartiet gick med på godkännande av planen för Paradiset i nämnden.

Planen för Paradiset möjliggör förtätning av bostäder, kontor och handel. Förtätningen är något som miljöpartiet gillar eftersom det behövs nya och fler bostäder i Sverige. Genom förtätning kan det byggas med närhet till befintlig infrastruktur, service och handel. Samhällets totala kostnader minskar när befintlig infrastruktur används, jordbruksmark tas inte i anspråk och de boende behöver inte använda bilen för sina vardagssysslor.

Samtidigt jobbar miljöpartiet för att förbättra skyddet av naturen och göra den tillgänglig för alla. Vi yrkade för att naturvärden skulle inventeras, restalliansen, C och SD sa nej. Vi motionerade för att skyndsamt inrätta 11 nya naturreservat i närheten av kommunens tätorter, alla partier utom V sa nej. Vi motionerade för etableringen av våtmarker nära Hovdala, motionen blev besvarad. Vi vill att alla bostäder ska ha max 300 meter till ett grönt område.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Att utveckla kommunen och samtidigt skydda miljön är full möjligt. Det som saknas är viljan. Planen är inte behandlad i kommunfullmäktige än. Där kommer miljöpartiet yrka för att naturvärden som försvinner när Paradiset byggs ska kompenseras genom att nya anläggs i närheten av planområdet. Risken är stort att restalliansen och SD men även Björn Widmark och andra etablerade partier viftar bort förslaget.

Något som inte kan viftas bort så enkelt är miljöpartiets engagemang för en hållbar utveckling. I alla år har vi jobbat för en grönare och skönare kommun och vi kommer att fortsätta kämpa i samma riktning framöver. Ju fler som röstar för oss desto större skillnad kan vi göra. Det ska kanskeLarsNordfundera på när han lägger sin röst den 11 september.

Dolores Öhman (MP), gruppledare i Hässleholm 

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se