torsjö live vers2

City Gross fuskade systematiskt med datummärkning av kött

City Gross fuskade systematiskt med datummärkning av kött

Efter livsmedelskontroller på olika orter, bland annat Hässleholm, har miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutat att utfärda ett förbud mot City Gross för att de ”systematiskt och medvetet” flyttat fram bästföredatum på färskt kött. Om företaget inte fullföljer åtgärdskraven att sluta med felmärkning och försäljning av kött som passerat utgångsdatum riskerar det vite. Åtal kan också komma att väckas.

Den oanmälda inspektionen som i Hässleholm ägde rum den 5 april uppdagade flera lagbrott ifråga om livsmedelshygien och märkning. Mest graverande var rådande praxis att förlänga bästföredatum på kött sedan det malts ned och ompaketerats som köttfärs.

Inspektörerna kunde konstatera att köttfärs i kyldisken var märkt med fyra dagars senare utgångsdatum än det fläskkött med motsvarande packdag som återfanns på lagret. Bilder ur livsmedelsinspektörernas kontrollrapport.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut om förbud konstaterar att ommärkningen skett systematiskt och medvetetet, inte bara av köttfärs utan även av annat kött. Personalen hänvisar till huvudkontoret i Hässleholm och vakuumpaketeringen som enligt deras uppfattning skall kunna förlänga köttets hållbarhet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I en skrivelse dementerar kvalitetschef Thomas Remgard uppgiften att en sådan rutin skulle ha utfärdats av huvudkontoret. Företagets officiella rutiner föreskriver att leverantörens ursprungliga datummärkning skall fortsätta gälla även efter ompaketering, vilket är vad lagen föreskriver.

– Produkternas hållbarhetsdagar är inget vi tummar på. Det som har skett är ett misstag som beror på att våra instruktioner inte har varit tillräckligt tydliga, säger Thomas Remgard i ett pressmeddelande.

Pressmeddelandet tonar också ned felmärkningens omfattning.

– Meddelandet gäller vissa artiklar av butikspackat kött och fisk inköpta före den 15 april.

Vad gäller köttfärs kan kunder i Hässleholm räkna med att felmärkningen skett på merparten varor under en period av okänd längd fram till detta datum, då rutinerna ändrades och åtgärder vidtogs.

Köttprodukter köpta innan dess kan returneras mot ersättning.

Av både pressmeddelandet och handlingarna från miljö- och stadsbyggnadsnämnden framgår att liknande brister också förekommit på andra City Gross-varuhus. Kedjan skall dock nu ha vidtagit åtgärder för att korrigera sina rutiner och tillsatt en utredning för att förhindra liknande lagöverträdelser i framtiden.

”Premiär för Hässleholms färskaste matbutik” lät parollen när City Gross i Hässleholm invigdes 2016. Nu uppdagas att varuhuset på en rad punkter brutit mot livsmedelslagen.

Inspektionen i Hässleholm uppdagade också att ett antal köttprodukter felaktigt märkts som butiksstyckade, att en maskin för delning och rullning av brödbullar brast i sin hygien samt förekomsten av oåtgärdade skador i fruktkylens golv. En ytterligare kontroll kommer att göras för att säkerställa att åtgärdskraven fullföljts.

Jonathan Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se