logga-ligg-tjock

Droger, sexköp och skadegörelse i Hässlehems källare

Droger, sexköp och skadegörelse i Hässlehems källare

Hyresgästernas gemensamma källarutrymmen på Ljungdala används till kriminella ändamål. Boende uppger att de utsatts för hotelser och bevittnat droghandel och misstänkt sexköp. På plats påträffar Frilagt spår efter tramadol- och cannabisbruk. Trots återkommande incidenter och allt värre skadegörelse under flera års tid upplever hyresgästerna handfallenhet och ointresse från hyresvärd och väktare. Hässlehem klassar merparten som ”pojkstreck”, men lovar att agera. Polisen ser allvarligt på situationen och befarar att den kan eskalera.

Hässlehems fastigheter ser utvändigt välskötta ut.

Vid första anblick är det svårt att tro att svåra sociala problem gror på Ljungdala i Hässleholm. Hus, sopanläggningar och lekplatser är moderna till sin formgivning, och det mesta är i gott skick. Klotter förekommer inte i någon större utsträckning.

Hyresgäster hos det kommunala bostadsbolaget Hässlehem hör av sig till Frilagt för att berätta om Ljungdalas mörka baksida. Källarutrymmen har i flera års tid tagits i bruk av utomstående till allt annat än oskyldiga ändamål.

Boende upplever att inget görs för att få bukt med problemen.

– Källarutrymmena ingår i hyran. Vi betalar extra för det här, säger en källa till Frilagt.

De svårt nedgångna källarlokalerna har varit skådeplats för brottslighet av varierat slag.

Avsugning i matkällaren

I ett rum som var tänkt som hyresgästernas matkällare är skåp, hyllor och väggar sönderslagna. Här och var återfinns gammalt mögligt kräk och fläckar av vad som förefaller vara urin eller andra kroppsvätskor. Tidigare låg en brokigt fläckad madrass på golvet, men den är nu borttagen. Kondomer och kondompapper ligger spridda som konfetti längs väggarna.

Kondomer, strumpor och mögligt kräk.

Frilagts källa bevittnade en förmodad sexköpsincident.

– Vi såg en tonårsflicka i källaren i sällskap av en kille. Jag märkte att hon var obekväm med att vi var där, och att hon var orolig, säger källan.

– Hon var ung, 16-20 år kanske.

Efter att ha följt efter de två in i matkällaren fick de se hur killen fick avsugning. Att det skulle kunna utgöra en oskyldig ungdomlig kärleksaffär avfärdar hyresgästen.

– Det här ingen romantisk miljö, ingenstans man går med pojkvännen för att föräldrarna misstycker.

– Madrassen på golvet var så äcklig att man inte hade kunnat tänka sig att sitta på den, ens med heltäckande torrdräkt!

Dussintals gulnade kondomer återfinns runt om i lokalerna.

Det rörde sig av allt döma inte om en isolerad händelse.

– Jag har sett henne flera gånger sedan dess. Alltid med olika killar.

Att det skulle röra sig om organiserad prostitution bedömer hyresgästerna inte som sannolikt, de har inte sett tecken på bordellverksamhet eller någon hallick. Inte heller att det rör sig om ungdomar som säljer sex för att tjäna pengar. Det kan vara betydligt värre än så.

– Det kändes som att hon betalade för något.

Narkotika i cykel- och barnvagnsförråden

Tramadol.
Aluminumfolie och cigarettpapper.

Försäljning av narkotika är enligt källan vanligt på Ljungdalaområdet, och lätt att upptäcka för den som är observant.

– Man ser droghandel ute på kvällarna. Det syns tydligt på dem. De är nervösa, ett visst kroppsspråk.

I cykelförrådet hittar Frilagt en tom tablettkarta med trycket ”tramadol”. Drogen är vanligt förekommande bland unga, och i synnerhet kriminella, eftersom den lättar på hämningarna. Drogen är farlig, i synnerhet i kombination med alkohol då den kan vara dödlig.

I barnvagnsförrådet påträffar Frilagt också cigarettpapper och aluminiumfolie. Källan uppger att cannabislukten vid ett flertal tillfällen varit påtaglig i källaren.

Hotades till livet

Vid ett annat tillfälle slängde källan i sällskap av annan ut ett antal personer från matkällaren.

– De blev väl överväldigade när vi vällde in i rummet som något slags djävla SWAT-team.

Inkräktarna blev modigare efter att de kommit ut från källaren.

– Det blev ett väldigt väsen. De skulle skjuta mig, knulla min mamma och så vidare. Mycket hårda ord om min familj.

Själv är källan inte rädd eller skakad, men menar att de flesta på området är mer påverkade. En äldre kvinna berättade att hon inte längre vågar gå ut när det är mörkt.

– Jag är inte så rädd av mig, inte lättskrämd. Men många är det. Äldre och ensamma särskilt tenderar att flytta sig, vända sig bort, när något händer.

Källan tycker att Ljungdalabornas beteende kan vara nästan komiskt skyggt.

– Ibland känns det som i Lucky Luke, när folk drar fram revolvrarna blir gatan tom.

Konsekvenserna av Ljungdalabornas flathet och rädsla är dock allt annat än roande.

– Folk släpper fram buset.

– Av svenskar känner vi ingen som säger ifrån, några av utländsk härkomst gör det till barn och ungdomar.

Även bland mindre barn förekommer mycket våld på området, menar källan.

– Barn som går hem från skolan kan stå fem personer och sparka på någon som ligger.

– Risken är att det blir ligister av dem. Det är klart det är hemskt, men det är svårt att tycka synd om dem när man ser vad de ställer till med.

Väktare och polis rädda för området

– Väktarna ser ut som de skall bajsa på sig, säger en källa.

– De kör mest runt, går sällan ut.

Det är nästan samma sak med polisen, enligt källan.

– Bra att man ser dem köra runt och visar närvaro, men det vore bättre om de gick ut och pratade med folk.

Inte heller vaktmästarnas inspektioner har kunnat förebygga skadegörelse och andra olovliga aktiviteter.

– Vi hade behövt övervakning.

– Det var snack om att vi skulle få kameror i alla källare.

Som mycket annat har det dock inte blivit av.

Skadegörelse och nedskräpning åtgärdas ej

Skicket i källaren har tillåtits bli allt sämre under lång tid.

Dörr efter dörr har forcerats med kofot, och hylla efter hylla slagits sönder. För en tid sedan låg kondompapper och förbrukade kondomer på hyllorna i matkällaren. Nu finns inga hela hyllor kvar, så de ligger på golvet istället.

– Man har tröttnat ordentligt. Man undrar, varför skall jag betala hyra?

De flesta dörrar i källaren har vid något tillfälle brutits upp med kofot. En av dem har helt slitits ur sin dörrkarm.

Klagomål har lämnats in till såväl hyresvärd som vaktmästare. Men varje incident har inte rapporterats in.

– Det är inte lönt. Det händer ingenting.

En del av klagomålen har visserligen fått effekt och viss upprensning skett, men lokalens skick har ändå stadigt försämrats.

Hässlehems vd ställer sig frågande

Hässlehems vd Ola Richard har svårt att förklara varför.

– Vi fixar ju löpande till. Någon har missat det här, om det har sett ut så under lite längre tid, säger han.

Att det inkommit klagomål, och att obehöriga rört sig i källarlokalerna är han dock väl medveten om. Därför har ett vaktbolag anlitats.

Hyresgästerna upplever dock att väktarna är för rädda för att agera eller ens visa sig.

– Det skulle jag inte säga att de är, men problemet är att det sker kvällstid, säger Ola Richard.

– Där är ganska många nedgångar, långa källare. Att ha full koll på dem skulle kräva att man har folk som inte gör annat än att patrullera.

Hässlehem har inte polisanmält ”pojkstreck”

Att saker förstörts och att kondomer påträffats i källarlokalerna har Ola Richard fått information om. Att källarutrymmenas problem i första hand skulle vara en fråga om kriminalitet vill han dock inte tro.

– Den stora merparten av det här är pojkstreck, säger han.

Även skadegörelse är emellertid brottsligt.

– Det är vi de första att hålla med om.

Också grövre brottslighet som ägt rum i källarlokalerna – försäljning och bruk av droger, sexköp och hotelser – vill han tona ned.

– Om man utgår från att det är två delar pojkstreck, då tänker jag att problemet är att ungdomar inte har någon annanstans att ta vägen, medan den del som är kriminalitet, där har vi ett ansvar att polisanmäla, säger han.

Bolaget har dock inte polisanmält några incidenter under 2021 eller 2022, trots att hyresgästernas klagomål kommit dem tillhanda.

– I närtid vet jag inte att vi har polisanmält, men vissa saker sker istället via vår dialog med polisen, säger han.

Han medger att incidenter som egentligen borde ha polisanmälts istället hanterats internt av fastighetsskötarna.

– Vi får ta ett samtal om det internt om att skärpa till de rutinerna.

Hässlehem kommer att fortsätta med utökad bevakning framöver, och utesluter inte heller andra lösningar, såsom kameraövervakning, vilket redan finns i flera källare, högfrekvent ljudlarm som irriterar ungdomars öron, eller närmare samarbete med hyresgästerna.

– Vi kan diskutera hur vi tillsammans kan ta ansvar.

Hyresgäster bär också ansvar, enligt hyresvärden

– Vårt grundbudskap är att källarna skall vara trygga. Problemet är att folk har tillgång till tagg eller blir insläppta, säger Ola Richard.

Enligt honom är det omöjligt att komma in annat än i sällskap av boende.

Taggar kommer dock lätt på vift, och Hässlehems taggar kan enkelt kopieras av tredje part.

– Våra taggar är inte krypterade då det är väldigt dyrt, säger Ola Richard.

Oseriösa hyresvärdar stort problem

Pär Cederholm är lokalpolisområdeschef i Hässleholm. Enligt honom är hyresvärdar som inte tar ansvar för sina lokaler ett allvarligt problem i utsatta områden.

Pär Cederholm ser mycket allvarligt på situationen i Hässlehems källare.

– Oseriösa hyresvärdar drar kriminella till sig, säger han.

– Kriminalitet bygger på att man har en ostörd fristad som man kan verka ifrån.

Att hålla rent och fräscht i lokalerna är avgörande för att förebygga kriminell etablering.

– Om det klottrats eller krossats glas är det absolut viktigaste att det åtgärdas så fort som möjligt, annars får vi snart mer på samma ställe, och när området blir nedgånget blir det snabbt ett tillhåll för kriminella, säger han.

– Vi har full förståelse för att fastighetsbolag är vinstdrivande verksamhet, så vi förklarar för dem att det i längden skadar profiten om de får ett rykte.

Hässlehem är dock ett bolag som han menar att polisen har ett produktivt samarbete med.

– Hässlehem är ett bolag som är seriöst, säger han.

Pär Cederholm uppger att han med anledning av uppgifterna skyndsamt kommer att ta kontakt med Hässlehem för att styra upp situationen.

– Om vi ser att det eskalerar måste vi agera direkt, säger han.

– Det absolut viktigaste är att nå ut till unga människor innan de hamnar i kriminella miljöer. De som redan har kriminell bakgrund och missbruk kan vara svåra att rädda.

Gör polisanmälan!

Pär Cederholm betonar vikten av att meddela polisen så skyndsamt och konkret som möjligt.

– Om ingen pratar om det, om hyresvärden inte har koll, och ingen polisanmäler eller informerar oss, blir det snabbt ett tillhåll, säger han.

Han tar till sig kritiken att polisen mest sitter i sina bilar och inte pratar med folk.

– Det här är något vi arbetar aktivt med. Vi behöver bli bättre på att röra oss i offentliga miljöer. Vi skall ta en titt till på det, säger han.

Ljungdala mer eller mindre tryggt än förr?

Enligt både hyresgästerna och Hässlehem har situationen förvärrats det senaste året. Denna bild av Ljungdala stämmer dock inte överens med kommunens lägesbild som säger att läget var oroligt för två år sedan, men sedan dess normaliserats.

– Området sticker inte ut längre, säger Fredrik Olsson, samordnare för ReAgera, ett nätverk i kommunal regi mellan olika offentliga och privata aktörer.

– Vi diskuterar, skapar en lägesbild och gör insatser där man tycker det är lämpligt, säger han. Det var Mötesplats Ljungdala som 2020 slog larm.

– Kriminella element hade fått fritt spelrum på Mötesplats Ljungdala, och de rörde sig med mycket kontanter. I den kriminella världen är pengar makt. De lockar och gör att man kan rekrytera, säger Pär Cederholm.

Enligt Markus Jensen, verksamhetschef på Mötesplats Ljungdala var det dock inte fullt så dramatiskt.

– Det mesta var inte helt konkret, en samlad bild kring attityder och annat personalen snappat upp. Indikationer och intuitioner, säger han.

Mötesplats Ljungdala är ReAgeras ögon och öron på Ljungdala.

Polisen gjorde under flera månaders tid insatser på Ljungdala.

– Vi jobbade framförallt med Mötesplats Ljungdala, men också andra civila aktörer. Själva jobbade vi mest med synlighet, inklusive trafikkontroller, säger Pär Cederholm.

Alla inblandande bedömer insatserna som framgångsrika, och Pär Cederholm vill beteckna dem som en ”framgångssaga”.

– Vi kan inte ta åt oss äran för det, hemligheten är hur vi koordinerade med andra.

Faran ej över

Den särskilda ReAgera-grupp som hanterade Ljungdalainsatserna hade månatliga möten även under 2021, men eftersom några nya uppgifter inte framkom upplöstes den vid årsskiftet 2022.

Pär Cederholm menar dock att läget är fortsatt känsligt.

– Ljungdala är inget problem för oss just nu, men vi behöver ha det under lupp så att inte blir ett problem. Det finns en struktur där, med högre arbetslöshet och mer segregation som utgör en fara, säger han.

Hotbilden för områden av detta slag är allvarlig.

– Det absolut värsta som kan hända är att det blir ett samhälle i samhället. Det ser vi i vissa utsatta områden, och då har vi mycket liten access. Det är därför Mötesplats Ljungdala är så viktigt, att vi har öronen och ögonen på området, säger Pär Cederholm.

Miljöer som Hässlehems källarlokaler där kriminella kan skapa ett skyddat rum för sin verksamhet kan bidra till att utlösa en sådan utveckling.

– Problemet är att det är privat område, då krävs att Hässlehem ger oss access.

Ola Richard lovar att agera och att utöka samarbetet med polisen.

– Internt så kommer vi att ta en förnyad diskussion hur vi skall komma till rätta med den aktivitet som förekommer i källarutrymmena, det är självklart inte acceptabelt, skriver han i ett mejl till Frilagt.

Text: Jonathan Önell
Bild: Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se