Delade turer försvinner inte helt

Med hjälp av statsbidrag har utfasningen av äldreomsorgspersonalens delade turer kunnat påbörjas inom Hässleholms kommun. Men de cirka 24 miljonerna per år räcker inte till och därför kommer en del anställda på både äldreboenden och inom hemtjänst tills vidare att få fortsätta med en delad tur på fem veckor. Politikerna i omsorgsnämnden godkände nyligen redovisningen […]