torsjö live vers2

Rapp paneldebatt drog upp skiljelinjer i EU-frågor för unga

Rapp paneldebatt drog upp skiljelinjer i EU-frågor för unga

Klimat och energi, migration och integration samt jämställdhet var de frågor som valts ut av unga att dryftas under en av paneldebatterna på Europaforums andra och avslutande dag. Alla riksdagspartier var representerade och lade fram sina visioner för Europasamarbetets uppgift inom respektive område.

I den nästan fullsatta röda salongen är antalet åhörare ungefär jämnt fördelat mellan gymnasister och andra åhörare, de flesta betydligt äldre. Att ungdomarna utgör målgrupp är inget moderator Linus Wellander från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) hymlar med.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är ni som är det viktigaste, säger han.

Många gymnasieungdomar kom till paneldebatten. Merparten av dem lyssnade också. Bild: Urban Önell.

Han tar till flera grepp för att väcka ungdomarnas intresse och göra materialet så lättsmält som möjligt. De nya väljarna engageras att i kör svara på retoriska frågor och att dra fram mobilen för att svara på om de känner förtroende för politiker. Inte helt oväntat är så inte fallet för de flesta: cirka 30 anser sig kunna lita på vad politiker säger, 30 vet inte, medan närmare hundra anser sig inte kunna det.

Greppet går hem, men när panelen väl kommer igång blir det tydligt att åhörarnas deltagande snarare är en fråga om retorik än om praktik. Någon äldre åhörare ur publiken försöker ställa en fråga, men avbryts av moderatorn.

– De frågorna kan mejlas in till politikerna i efterhand, säger Linus Wellander.

Ungdomen lyssnar lydigt i sina bänkar, frånsett några spontana, men fullt lovliga, applåder och tillrop.

Linus Wellander var rutinerad och karismatisk i rollen som moderator. Bild: Urban Önell.

Medverkande är Sofia Nilsson (C) riksdagsledamot, Linda Lindberg (SD) socialpolitisk talesperson och ordförande i kvinnoförbundet, Louise Eklund (L) skånskt regionråd, Heléne Fritzon, (S), EU-parlamentariker och vice ordförande progressiva socialdemokratiska partigruppen, Magnus Åkeborn kommunpolitiker (V), Samuel Jonsson vice ordförande Moderata ungdomsförbundet, Dolores Öhman (MP) kommunpolitiker, Simon Berneblad (KD) kommunpolitiker

Politikerna uppvisar varierande förmåga att hantera moderatorns spexiga tilltag, däribland uppmaningen att relatera sina erfarenheter av EU till en glassupplevelse.

– För mig blir det en riktig en riktig tantglass, GB Sandwich, säger Socialdemokraternas Heléne Fritzon.

– Den är hård i kanterna. Vi måste hålla emot federationisterna, men också emot de högerextrema. Det goda finns i mitten.

Kristdemokraternas glassliknelse är mer negativ.

– EU påminner mest om Piggelin. Det blir bara dyrare men inte får man ut mycket av det, säger Simon Berneblad.

Någon egentlig replikutväxling mellan de åtta partiföreträdarna finns inte tid till under den endast timmeslånga så kallade debatten. Fokus ligger istället på att slå fast vem som tycker vad och varför i de stora frågorna, något som kommuniceras på pedagogiskt sätt.

Trots upplägget gör politikerna dock sitt bästa för att i sina anföranden baka in kritik mot sina meningsmotståndare.

– Moderaterna tror att det är pengarna som driver Miljöarbetet, men lokalt har ni sagt nej till vindkraft, säger Dolores Öhman för Miljöpartiet.

– Vi måste investera i ny utrustning och i elnätet, och solpaneler på alla hus i hela landet.

– Det hjälper hushållen och räddar klimatet på vägen.

Kristdemokraternas Simon Berneblad imponeras inte av att flera partiföreträdare framhäver sol- och vindkraft som lösningen på framtidens klimat- och energiproblem.

– Vi behöver kärnkraft; planerbar el!

Dolores Öhman (MP) vill se solpaneler på alla hus medan Simon Berneblad (KD) talar för kärnkraft. Foto: Urban Önell

Moderaternas Samuel Jonsson vill inte heller borträkna kärnkraften.

– Det finns partier här som säger ja till kärnkraft, men nej till vindkraft, och tvärtom. Kloka partier som moderaterna säger ja till båda.

Centerpartiets Sofia Nilsson påpekar miljöproblemen med brytning av uran, och Socialdemokraternas Heléne Fritzon riskerna med kärnkraft i ett Europa hotat av krig.

Vad gäller Ukraina är enigheten stor om att hjälpa till, men viss oenighet råder om vilka lärdomar man bör dra av flyktingkrisen 2015.

– Sverige kan inte vara världens samvete, och sitta där med gloria på huvudet. Det är det första säkra landet som måste ta störst ansvar, säger Linda för Sverigedemokraterna, som dock menar att Sverige i detta fall hör till närområdet.

Vänsterpartiets Magnus Åkeborn anser inte att Ukraina skiljer sig rent principiellt från andra konflikter, eller att det spelar någon roll om flyktingar är män eller kvinnor och barn.

– Vi gör ej skillnad på offer och offer, säger han.

– Vi skall vara solidariska mot alla flyktingar och inte heller nu glömma alla andra konflikter.

Miljöpartiets Dolores Öhman vill också se fler lagliga och mindre farliga vägar in i Sverige för flyktingar från andra delar av världen.

De rödgröna partierna är för kvotering i bolagsstyrelser. De borgerliga är mot. Från vänster till höger: Linus Wellander, Sofia Nilsson (C), Linda Lindberg (SD) Louise Eklund (L) Heléne Fritzon, (S), Magnus Åkeborn (V), Samuel Jonsson (M), Dolores Öhman (MP) och Simon Berneblad (KD). Bild: Urban Önell.

I jämställdhetsfrågan står inte minst kvotering i bolagsstyrelser på agendan.

– Alla rapporter visar hur det är mer tillväxt i bolag med mer jämställda styrelser, konstaterar Heléne Fritzon.

Denna uppfattning delas av de rödgröna, men inte av de borgerliga.

– Det gör ingenting åt grundproblemlatiken. Kvotering leder aldrig till strukturella förändringar, säger Louise Eklund för Liberalerna.

De har olika åsikter om att öka jämställdheten genom kvotering, Louise Eklund (L), till vänster, och Heléne Fritzon (S). Foto: Urban Önell

Moderaternas Samuel Jonsson är inne på samma spår.

– Vi måste sluta prata om bolagsstyrelser och istället fokusera på vanliga människors problem, säger han.

Kvinnors förutsättningar att slå sig fram i politiken och på arbetsmarknaden diskuteras också. Enigheten är stor om att det finns strukturella hinder för unga kvinnor.

Sofia Nilsson (C) manar till generell bättring i samhället, inte minst bland privilegierade grupper.

– Gubbar måste skärpa till sig, se till kompetensen, säger hon.

Dolores Öhman uppmärksammade särskilt internetkulturen.

– Näthat måste vi arbeta mot, det drabbar engagemanget på alla nivåer, särskilt unga och kvinnor.

Samuel Jonsson för moderaterna är inne på samma spår.

– Kvinnor möter ett helt annat motstånd när de uttrycker åsikter.

Magnus Åkeborn menar att populärkulturen, reklamen och skolan såväl är en del av problemet, som en del av lösningen.

– Hela vägen ner i förskolan måste vi arbeta med könsnormer, säger han.

Linda Lindborg däremot anser att de andra partiernas fokus på denna fråga är överdriven.

– Här står vi fem kvinnor och tre män. S har ett stort behov av att fästa sig vid siffror, säger hon.

Hon fokuserar hellre på tryggheten, vilket är att klassa som en jämställdhetsfråga.

– Vi kommer att driva trygghetsfrågan så att tjejer ej behöver oroa sig för att bli påhoppade.

Linus Wellander inskjuter med kritiska följdfrågor vid några tillfällen, och påpekar när verklighetsbeskrivningarna går isär att det faller på åhörarna att göra det källkritiska arbetet att utvärdera de uppgifter och värderingar som ligger bakom politikernas uttalanden.

Även Heléne Fritzon uppmanar åhörarna att vara kritiska.

– Ställ mig till svars för vad jag säger, följ upp vad jag gör, uppmanar hon dem.

Senare under dagen avlöses ett andra panelsamtal om hur kriget i Ukraina påverkar miljöarbetet av ett tredje om framtidens stadskärnor.

Programmet avslutas med ett kort tack- och hyllningstal till Sverige och demokratin av ukrainske flyktingen Oleksandr Bashyn. Därefter firas Europaforums 20-årsjubileum med kaffe och tårta.

Jonathan Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se