Utdömt reningsverk kan få anstånd i 14 månader till

Det utdömda reningsverket i Västra Torup får användas till den 31 juli 2024. Det kommunala bolaget Hässleholm Miljö får därmed 14 månaders anstånd med att färdigställa en ny avloppsanläggning, vilket annars skulle vara klart den 31 maj nästa år. Det föreslår miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Många av kommunens små reningsverk är i mycket dåligt skick […]

Ny utredning om aluminium i Finjasjön upphandlad

Länsstyrelsen är angelägen att fortsätta utreda om Finjasjön är lämplig för sedimentbehandling med aluminium. En konsult är redan upphandlad för att göra en modellering av vilka effekter behandlingen skulle få just i Finjasjön. Syftet med behandlingen är att binda näringsämnen i form av fosfor som tidigare lagrats i sediment på sjöbottnen. Under vissa förutsättningar läcker […]