Gruppen-3a-328x120

Utdömt reningsverk kan få anstånd i 14 månader till

Utdömt reningsverk kan få anstånd i 14 månader till

Det utdömda reningsverket i Västra Torup får användas till den 31 juli 2024. Det kommunala bolaget Hässleholm Miljö får därmed 14 månaders anstånd med att färdigställa en ny avloppsanläggning, vilket annars skulle vara klart den 31 maj nästa år. Det föreslår miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

Många av kommunens små reningsverk är i mycket dåligt skick och fungerar i praktiken inte alls. De senaste åren har flera dömts ut och miljökontoret har ställt krav på att nya byggs. Men åtgärderna har dragit ut på tiden när Hässleholm Miljö antingen överklagat eller begärt anstånd.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Anläggningen i Västra Torup med cirka 200 anslutna dömdes ut i april 2018. Då var både vatten och slam på drift utanför vallar och staket kring anläggningen. I november 2019 hade inga åtgärder vidtagits. Därför beslöt miljö- och stadsbyggnadsnämnden om förbud vid vite på 600 000 kronor från den 31 maj 2023. Samtidigt förbjöds reningsverken i Röke och Hörja. Rökes reningsverk har efter anstånd ersatts av en ny tillfällig anläggning och Hörja har fått anstånd för att bygga om den befintliga till en tillfällig.

Avloppsvatten från Västra Torup rinner utanför staketet. Foto: Miljökontoret 2018

Tjänstemännen på miljökontoret konstaterar att det är en tidskrävande process att uppföra en ny avloppsanläggning i större skala. Men de är uppenbart inte nöjda med att det tagit så lång tid innan Hässleholm Miljö ens satt igång processen i Västra Torup. Det har enligt bolagets ansökan om anstånd skett först den 1 mars i år då en ny projektledare påbörjade sin tjänst.

Tjänstemännen skriver i beslutsunderlaget att de två år och tre månader som Hässleholm Miljö nu anser sig behöva för att få anläggningen färdig bedöms vara fullt normal tidsåtgång. Det är bara det att tiden som bolaget haft på sig är fyra år och åtta månader.

– Tiden som HMAB har fått för att färdigställa en godtagbar avloppsanläggning för Västra Torups samhälle räknas från beslut om förbud daterat den 27 november 2019, skriver tjänstemännen.

Vid ett planerat tillsynsbesök den 15 mars i år konstaterade inspektörerna nya brister.

– Rännilar och vattensamlingar har skapats, vilket försämrar eventuell rening, skriver de.

I april begärde Hässleholm Miljö anstånd till den 31 juli 2024. Bolaget hävdade – efter att ingenting hänt på två år – att det inte går att ta genvägar för att skynda på processen eftersom kvaliteten då kommer att försämras. Dessutom finns risk att anläggningen i så fall snart kommer att behöva byggas ut och om igen.

Förklaringarna till att arbetet fördröjts under tiden 2020-2022 uppgavs vara för få resurser i den befintliga va-organisationen, bolagsövergripande omorganisation på grund av sammanslagningen mellan Hässleholms Vatten och Hässleholm Miljö samt svårigheter att “komma i mål med rekryteringar”.

Tidsplanen måste nu enligt bolaget förlängas på grund av risk för överklagan av upphandlingar, överbelastad bransch och förlängda leveranstider på grund av pandemi och krig, att schaktning måste göras på sommaren eftersom det är tjäle på vintern med mera.

Tjänstemännen bedömer trots allt att det är skäligt att ge anstånd till 2024 eftersom de anser att bolaget i realtivt god tid meddelat att de inte kommer att hinna få en ny anläggning klar innan förbudet skulle träda i kraft nästa år. Arbetsutskottet instämmer och föreslår nämnden att besluta så. Nämnden sammanträder den 22 juni.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) håller med om att reningsverket i Västra Torup är illa däran.

– Men Hässleholm Miljö var ute i god tid för att få anstånd och de har nu en plan för att påbörja arbetet. Vi känner oss säkra på att de kommer att klara av det, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2019-11-05 Miljökontoret vill stänga små reningsverk i dåligt skick

2019-11-07 Enighet om vitsförelägganden mot reningsverk

2021-06-27 Vill dra avlopp från Hörja och Röke till Hässleholm

2022-04-18 Utdömt reningsverk godkänt fem år framåt

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se