Frilagt på Vittsjödagen

När det på lördagen är dags för Vittsjödagen igen, efter två års pandemiuppehåll, är det extra många marknadsknallar på plats. Bland borden återfinns också Frilagt och Gruppen för oberoende press. – Det är helt fullt, men vi har skapat några nya platser, säger marknadsgeneralen Sebastian Johansson. Många utflyttade Vittsjöbor brukar återvända till Vittsjödagarna, som det […]

Miljökontoret upphävde beslut mot City Gross

Miljökontoret har backat från sina beslut att vid vite förbjuda systematiskt fusk med datummärkning av färskt kött på City Gross i Hässleholm och att förelägga huvudkontoret att utbilda personalen i samtliga butiker om datummärkning samt tydliggöra vilka rutiner som ska följas. Livsmedelsinspektörerna påstår nu att besluten var felaktiga på grund av att “nya omständigheter” tillkommit. […]

Fakta om kommunismen

INSÄNDARE. Kommentar till Stanley Hallströms insändare 14 juni där han bemöter Sven Lundh (SD). I såväl rubriken som själva insändaren påstås det att kommunismen inte är våldsbejakande. På Revolutionär Kommunistisk Ungdoms hemsida (https://www.rku.nu/politik/principprogram) är följande citat hämtat under rubriken den socialistiska revolutionen: ”Vi är de första att önska en fredlig revolution men all historisk erfarenhet […]