torsjö live vers2

Miljökontoret upphävde beslut mot City Gross

Miljökontoret upphävde beslut mot City Gross

Inspektörerna kunde konstatera att köttfärs i kyldisken var märkt med fyra dagars senare utgångsdatum än det fläskkött med motsvarande packdag som återfanns på lagret. Bilder ur livsmedelsinspektörernas kontrollrapport.

Miljökontoret har backat från sina beslut att vid vite förbjuda systematiskt fusk med datummärkning av färskt kött på City Gross i Hässleholm och att förelägga huvudkontoret att utbilda personalen i samtliga butiker om datummärkning samt tydliggöra vilka rutiner som ska följas. Livsmedelsinspektörerna påstår nu att besluten var felaktiga på grund av att “nya omständigheter” tillkommit. Vid en uppföljande kontroll i Hässleholm förekom inte längre förlängning av bästföredatum. Men att en brist åtgärdats brukar inte betyda att det tidigare beslutet var felaktigt.

Den 14 april beslöt miljökontoret att omedelbart förbjuda Citygross i Hässleholm att märka omförpackat kött med förlängt bästföredatum och att sälja sådant kött. Förbudet förenades med ett vite på 25 000 kronor för varje punkt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Beslutet gäller till dess att City Gross gjort produkten duglig till livsmedel på sätt som miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen godtagit, hette det då.

Inspektörerna såg allvarligt på bristerna som också skulle kunna leda till åtal. Att butiken rättar sig efter förbudet borde inte betyda att det var fattat på felaktig grund. Men så låter det i de nya besluten, fattade den 4 maj respektive den 7 juni.

I beslutet att upphäva förbudet mot att märka om kött och sälja kött med passerat utgångsdatum beskrivs dock fortfarande den oanmälda inspektionen den 5 april på samma sätt som tidigare. De två livsmedelsinspektörerna dokumenterade att kött packades om, ibland efter att ha malts till köttfärs, i butikens egna förpackningar och bästföredatum förlängdes då med flera dagar. Personal på plats hävdade att butikens förpackningsmaskin packade på ett sätt som förlängde köttets hållbarhet och hänvisade till huvudkontoret, också det i Hässleholm. Rutinen i egenkontrollpärmen sa dock tydligt att bästföredatum på originalförpackning gäller.

Vid uppföljningen den 29 april bedömdes att bristerna åtgärdats. Under rubriken “Ändring” skriver miljökontoret överraskande att det tidigare beslutet är felaktigt på grund av att påpekade avvikelser har åtgärdats.

– Det är därmed ett beslut vi får rätta.

Föreläggandet om utbildning kom till efter en revision på huvudkontoret den 13 april. Då redogjorde inspektörerna för liknande brister i datummärkning som konstaterats vid tillsyn i butiker i flertalet kommuner. Cheferna verkade chockade och menade att rutinerna inte nått ut till butikerna, trots att de gällt sedan 2018, visserligen med en revidering veckan före inspektionen. Enligt föreläggandet ska åtgärder vidtas senast den 13 maj genom utbildning av personal i butikerna och att det tydliggörs vilka rutiner som ska följas.

City Gross har sitt huvudkontor på samma adress som Bergendahls. Foto: Urban Önell

Även detta beslut upphävs på grund av att det är felaktigt. Här sägs att det tillkommit nya omständigheter, men dessa preciseras inte.

Frilagt har förgäves sökt båda livsmedelsinspektörerna. Miljöchef Torbjörn Håkansson kunde på fredagen inte svara på frågor om de anmärkningsvärda besluten.

– Jag känner inte till dem, sa han.

Berit Önell

Läs mer:

2022-04-22 City Gross fuskade systematiskt med datummärkning av kött

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se