torsjö live vers2

Kommunen tredubblade autistiske Peters avgifter

Kommunen tredubblade autistiske Peters avgifter

Peter trivs med djuren på gården och har en egen hund. Foto: Privat

Efter nästan 40 år halverade Hässleholms kommun plötsligt och utan logisk förklaring ersättningen till Gert-Åke och Boel Åbergs familjehem där nu 60-årige Peter, som har autism och en svår intellektuell funktionsnedsättning, trivs med lantbruket och djuren. Samtidigt mer än tredubblades Peters avgifter till kommunen, däribland en hyra som är betydligt dyrare än vad lagen tillåter. Peters pension hade inte räckt till om han inte fått bostadstillägg. Det fick han trots avsaknad av hyreskontrakt, vilket strider mot Försäkringskassans regler.

Frilagt har granskat kommunens intäkter och utgifter för familjehemmet i Ynglingarum.

Frilagt var i september 2020 först med att berätta om den sänkta ersättningen till familjehemmet som gör att Peter kan tvingas flytta. Idag måste makarna Åberg skjuta till av sina egna sparade pengar för att han ska få det han behöver.

Peters stödbehov är mycket större än vad ett familjehem normalt kan mäkta med och han kan aldrig lämnas utan tillsyn. Boel Åberg förklarar att Peters förmågor i huvudsak är på en tre-fyraårings nivå. Han behöver hjälp med hygien, mat och städning, kan inte läsa och skriva och varken ringa eller svara i telefon. Men han älskar djur och har egen hund och katt. Han har eget boende på två rum och kök. Han mår bra av livet på gården och är med vid nästan alla sysslor på fälten, i skogen och i stallet. Åbergs barn har vuxit upp med honom.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ett par år efter att Peter som 18-åring kom till familjen byggde Åbergs upp ett vårdhem med flera vårdtagare. Men i början på 2000-talet beslöt de sig för att avveckla verksamheten. Dock lät de Peter bo kvar eftersom han blivit en del av familjen och de insåg att han inte skulle må bra av att flytta till ett kommunalt gruppboende. Kommunen erbjöd då ett avtal för familjehem med fortsatt fakturering via Åbergs bolag.

I augusti 2019 blev avtalet plötsligt uppsagt och Boel och Gert-Åke fick höra av kommunens företrädare att det var olagligt att de fakturerade när de hade familjehem. De skulle istället vara arvoderade enligt SKR:s rekommendation. Men detta är enbart en rekommendation och det finns inga juridiska hinder för fakturering. Det hjälpte inte att både Åbergs och Peters gode man protesterade, ersättningen på 1 486 kronor per dag sänktes till cirka 700. Förutom arvodet på idag 14 592 kronor i månaden för två personer får de en omkostnadsersättning som ska täcka Peters boende, mat, kläder, resor med mera. Men det går inte ihop och de befarar att de måste säga upp avtalet.

– Alla skulle förlora på det. För Peters del skulle det vara en ren katastrof och för kommunen skulle det bli mycket dyrare, säger Boel Åberg.

Peter älskar att vara med och köra in hö och delta i andra sysslor på gården. Foto: Privat

Hon har skrivit och ringt till alla ansvariga i kommunen och försökt få upp frågan om ersättningen på dagordningen, men förgäves. Frågorna hänvisas till omsorgsnämnden där svaren blir att det inte finns skäl att höja ersättningen och att ärendet är avslutat.

– Vi vill inte ha höjd ersättning, bara få tillbaka den ersättning vi haft tidigare, säger Boel.

Peters bror och andra närstående har skapat en Facebooksida, “Min bror Peter” för att få uppmärksamhet kring frågan. De gjorde också en namninsamling som nyligen lämnades till kommunen.

Över 200 personer har skrivit under namninsamlingen för att Peter ska få stanna på gården hos familjen Åberg.

Omsorgsförvaltningen vägrade först lämna ut några som helst uppgifter om intäkter och utgifter för familjehem till Frilagt. Skälet påstods vara att det bara fanns ett familjehem inom omsorgen och att den enskildes integritet därför skulle skadas. Men efter överklagande till kammarrätten fick Frilagt rätt.

Omkostnadsersättningen till familjehemmet på 6 942 kronor i månaden är lägre än de avgifter kommunen tar ut av Peter för samma omkostnader. Han betalar i dagsläget 4 405 kronor i månaden för hyra, som i avgiftsbeslut kallas “hyra privat vårdhem”, 3 960 kronor för mat och 1 413 kronor i “övriga omsorgsavgifter” till kommunen. Det blir totalt 9 778 kronor. Hans pension efter skatt ligger på 7 701 kronor. Utan bostadstillägget på 3 812 kronor hade han alltså gått back.

Tidigare betalade Peter bara 110 kronor per dag till kommunen, cirka 3 300 kronor per månad. Många andra kommuner tar ut motsvarande summa i avgift för vuxna i familjehem, bland andra Flen som i sina riktlinjer förklarar att avgiften inte ska vara högre än vad det kostar att vara inlagd på sjukhus.

Hässleholms kommun har ingen förklaring till varför denna modell övergavs, mer än att kommunfullmäktiges nya riktlinjer som gäller från januari 2020 säger att vuxna i familjehem ska betala samma avgifter som äldre i särskilt boende. Även de äldre ska dock ha hyreskontrakt, vilket Peter alltså inte har. Det finns bara ett “intyg” som omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare skrev i februari 2020. Där påstås att hyran för Peters bostad är 4 301 kronor.

Kommunens ”Intyg avseende hyra” lär inte gälla som hyresavtal för ansökan om bostadstillägg. Ändå beviljade Försärkringskassan bidraget som gör att kommunen kan ta ut högre avgifter än vad Peters pension räcker till.

Peters tidigare gode man fick beskedet att Boel Åberg godkänt hyresbeloppet och ansökte om bostadstillägg med intyget som grund.

– Ingen har frågat mig om någon hyra. Hur vågar de säga så, undrar Boel Åberg.

Försäkringskassan meddelar Frilagt att ansökan om bostadstillägg måste styrkas antingen med hyresavtal eller köpeavtal om den sökande äger sin bostad. Annars ska beslut om bostadstillägg inte kunna fattas. Ingen vill svara på om det då är bidragsbrott Hässleholms kommun ägnar sig åt, men pressavdelningen skickar en länk för anmälan om misstänkta bidragsbrott.

Peters nuvarande gode man Allan Ljungqvist har inte sett till något hyresavtal. Han vet inte hur det gick till när familjehemmets avtal för Peter ändrades.

– Det jag kan ta ställning till är att jag vill jobba för hans bästa. Han har bott på gården i 40 år och trivs utmärkt. Utan att gå in på ekonomin anser jag att det skulle vara ren idioti att flytta honom. Om de ser till hans bästa ska han bo kvar där han är. Om det nu finns synpunkter borde väl kommunen kunna sätta sig ner och diskutera dem, säger han.

Han har svårt att uttala sig om nivån på avgifterna.

– Jag är inte insatt i det, men om de hittar på direkta felaktigheter… så kan de inte göra, säger han.

Omsorgsförvaltningens nya ekonomichef Geanina Jonsson är först tillmötesgående och lovar att ta fram alla uppgifter Frilagt vill ha. Sedan försvarar hon hyresnivån genom att citera kommunens riktlinjer om att när bostadskostnaden inte kan fastställas ska den följa socialtjänstlagens direktiv. Hon hänvisar till en lagparagraf som säger hur hyran i så fall ska beräknas utifrån prisbasbeloppet. Men Frilagts beräkning visar att om detta hade följts skulle hyran varit högst 2 229 kronor i månaden, alltså hälften av vad Peter betalar. Separat kontrakt ska i vilket fall upprättas för varje lägenhet.

Efter att Frilagt påpekat detta per mejl har Geanina Jonsson inte återkommit.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) har försökt engagera sig i frågan sedan Frilagts avslöjande 2020. Hon säger att hennes parti för andra gången ska lämna in ett initiativärende vid omsorgsnämndens första sammanträde i augusti. Hon tycker att kommunens agerande är pinsamt.

— Man skäms ju, säger kommunalrådet Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell

– Man skäms ju. Vi som är ledande politiker i Hässleholm har ett övergripande ansvar för det som händer i vår kommun. Vi ska inte behandla människor på det här sättet. Det kan jag inte acceptera, säger hon.

Hon tycker inte att kommunen ska ha fokus på att få ner kostnaderna för utsatta människor.

– I 40 år har Peter fått en fantastisk omsorg, är det så här vi tackar dem som tar det ansvaret?

Hon vill att det utreds om det gått rätt till med hyran och bostadstillägget.

– Det låter extremt märkligt.

– Nu när Peter börjar bli gammal ska han ha det bra. Ska vi då flytta honom? I så fall får de politiker som tycker det gå ut och säga det. Jag tycker att vi ska erkänna det som är fel och försöka göra rätt, istället för att försöka dölja det. Vi kan lära oss något av det, säger hon.

Omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M) lovar att ta upp frågorna direkt efter semestern.

– Jag har inte kunnat titta på det nu. Jag är på semester, men på väg hem, säger hon.

Omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M) säger att hon ska titta på ärendet direkt efter semestrarna. Foto: Josefine Leth

Hon betonar att hon på grund av sekretess inte kan gå in på personuppgifter. Hon ska dock träffa förvaltningschef Åsa Ollerstam Lundh i början på vecka 31.

– Jag kommer att informera henne om de här sakerna, säger hon.

Hon vill titta på ärendet. Exakt ur vilka aspekter vill hon inte säga, men det handlar om det som Frilagt och andra medier nu tagit upp, det vill säga Peters boende och livskvalitet på gården, ersättningen till familjehemmet och Peters avgifter till kommunen.

– Jag säger att vi får diskutera det i presidieberedningen, men jag vet inte exakt vad vi kommer att titta på, säger hon.

Finns det risk att det här inte går rätt till?

– Jag tar med dina frågeställningar, säger Karin Axelsson.

Berit Önell

Fotnot: Efter SVT :s inslag om ärendet uppger även Frilagt de berördas riktiga namn.

Läs mer:

2020-09-07 Utvecklingsstörd kan tvingas flytta efter 39 år

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se