torsjö live vers2

Avrådan från bad snabbt tillbaka

Bara ett par dagar efter att skyltarna med avrådan från bad togs bort är algblomningen tillbaka vid badplatserna, både i Finjasjön och Bjärlången. Ute i sjön har det dock varit kraftig algblomning hela tiden, enligt konsultföretaget Calluna som tar prover i Finjasjön på kommunens uppdrag. Avrådan från bad har gällt vid Björkviken sedan veckan före […]