torsjö live vers2

Spretig debatt om kultur och fritid

Spretig debatt om kultur och fritid

Bidrag till studieförbund och föreningar, en ny bokbuss eller inte, badhusens framtid samt hederskultur. Det är exempel på ämnen som avhandlades under torsdagskvällens kultur- och fritidsdebatt på Hovdala.

Vad är kultur?

Med denna öppna fråga inledde moderatorn, Andreas Lovén. Och som man ropar i skogen får man svar. Därför var det kanske inte så konstigt att det blev en spretig debatt om både det ena och det andra. Men trots att åsikterna gick isär och politikerna ville göra olika prioriteringar, var alla ense om att kultur är viktigt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Debatten leddes av Andreas Lovén, längst till vänster. Partiernas företrädare var: Björn Widmark (FV), Lena Wallentheim (S), Anders Edwall (C ), Erika Heil Utbult (KD), Stefan Larsson (M), Hanna Nilsson, (SD), Dolores Öhman (MP), Magnus Åkeborn (V) och Agneta Olsson Enochsson (L). Stefan Larsson saknas på bilden.

– Utan en meningsfull fritid mår inte människor bra, sa Lena Wallentheim, (S).

Erika Heil Utbult (KD) menade att kultur handlar om att våga vara nyfiken.

– Då kan man se världen på nya sätt och få en inblick i hur andra ser på den.

Agneta Olsson Enochsson (L) menade att kultur är något som präglas av frihet och Magnus Åkeborn (V) påpekade att politiker inte ska lägga sig i för mycket eller försöka styra innehållet.

– Vi ska hålla armlängds avstånd, sa han.

Björn Widmark (FV) kastade in en brandfackla i debatten genom att ta upp begreppet hederskultur som trotsar vad som är tillåtet i svensk lag. Det ledde till en diskussion om kulturkrockar och integrationsproblematik.

– Men vilket parti här vill inte jobba mot hedersvåld? summerade Lena Wallentheim den utvikningen, innan debatten gick vidare till mer näraliggande frågor i kommunpolitiken.

Var ska pengarna i kultur- och fritidsförvaltningens kassakista läggas? Vilka prioriteringar är nödvändiga?

Hässleholms kommun har fem badhus. Alla är till åren komna och har uppenbara renoveringsbehov. Badhuset i Hässleholm ska ersättas med ett nytt har fullmäktige beslutat. Tyringe är stängt för renovering. Beslut finns om att Sösdala ska renoveras men kommunen har än så länge inte hittat någon firma som vill åta sig uppdraget.

Både M och FV är emot renoveringen av Sösdala då de tycker det är för kostsamt med både renovering och drift. I synnerhet om man tänker på att det finns fyra till som kostar pengar. Folkets väl tycker också att det vore en bättre prioritering att satsa på en 50-metersbassäng i Hässleholm än att behålla alla.

Agneta Olsson Enochsson (L) fick klä skott för den styrande kärnalliansens besparingar på kultur- och fritidsbudgeten under mandatperioden. Nedskärningarna drevs dock igenom med stöd av SD, något som inte kom fram i debatten. Enligt en uppgift från publiken var sparkravet hela 22 procent. Magnus Åkeborn talade om en svångremsattityd. Bokbussen avvecklades och bidragen till studieförbunden drogs in.

Agneta Olsson Enochsson såg sig då tvingad till neddragningarna, men skulle idag mer än gärna se både en ny bokbuss och återinförda bidrag.

– Vi hade ett tufft stålbad då, en ekonomi att ta hänsyn till.

När det gällde bidragen till studieförbunden är det dock fortsatt kalla handen från SD:s sida.

– Vi vill inte ge några bidrag alls, sa Hanna Nilsson. Det är på grund av Ibn Rushd och deras extremistkoppling till Muslimska brödraskapet.

Stefan Larsson (M) ansåg att man måste kunna ställa krav också på föreningar.

– De som inte delar de grundläggande demokratiska värderingarna ska inte ha några bidrag.

Politikerna var överens om mycket när det gäller kultur och fritid. Men om Sösdala simhall och bidrag till studieförbund var de oense, från vänster Erika Heil Utbult (KD, Stefan Larsson (M), Hanna Nilsson, (SD), Dolores Öhman (MP), Magnus Åkeborn (V) och Agneta Olsson Enochsson (L).

Dolores Öhman (MP) uttryckte, i likhet med så gott som alla andra, att det var viktigt att satsa på föreningarna.

– Det ska vi absolut, men det behövs långsiktighet. Så man inte hela tiden förändrar reglerna till förmån för dem som skriker högst.

Stefan Larsson har tidigare varit fritidschef i kommunen. Han berättade att Hässleholm är en av Sveriges föreningstätaste kommuner. Dessutom har han själv 45 års erfarenhet som ledare, framför allt inom handbollen.

– Jag vet vilket jobb alla eldsjälar lägger ner, sa han.

Arne ”Oskar” Jönsson från Vankiva IF var på plats i publiken och kunde redogöra för vilket hårt arbete det är att få verksamheten att gå runt. Kommunens bidrag till den föreningen har dessvärre också naggats i kanten på grund av besparingarna.

– Vi har grymma kostnader, sa han. Jag har själv sprungit runt och tiggt bland företagen. Annars hade vi aldrig klarat det.

Anders Edwall (C ) underströk också barn- och ungdomsidrottens betydelse.

– Föreningslivet är det viktigaste vi har. En stor del av den fostran man har kommer därifrån för att det i motsats till skolan är något frivilligt. Jag är själv ungdomstränare i Tyringe hockey. Det är superviktigt att ta vara på ideella krafter och det måste kunna gå runt ekonomiskt.

Anders Edwall menade att det var fel att ställa elit- och mer lekfull idrott mot varandra.

– Man ska självklart kunna ha elitföreningar. Ungdomar måste få drömma, alternativt bara idrotta utan några drömmar.

Text och foto: Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se