Gruppen-3a-328x120

Hon är engagerad för utbildning och företag

Hon är engagerad för utbildning och företag

Engagemanget har styrt mycket av Agneta Olsson Enochssons val i livet och politiken. Nu arbetar hon som en av tre biträdande föreståndare och inredare på Pingstkyrkans secondhand.

Agneta Olsson Enochsson, Liberalernas toppnamn i Hässleholm, vill att studieförbunden ska få tillbaka sina kommunala bidrag nästa år.

– Det var en tillfällig lösning, säger hon och syftar på de tuffa sparpaketen 2019 när kultur- och fritidsnämnden under liberal ordförande beslöt att dra in bidragen.

Skolan är en annan av hennes och partiets viktigaste frågor. Men det är inte självklart att bevara byskolorna. Skolor med fullt utbud ska prioriteras framför små enheter. L vill också riva Furutorpsskolan och bygga en helt ny grundskola i Vinslöv.

Agneta Olsson Enochsson, 62, beskriver sig som en engagerad person. Hon är uppvuxen i Bjärnum och återvände dit 2017 som församlingspedagog. Då hade hon under många år bott på andra håll, senast i Limhamn. Hon har utbildat sig och arbetat inom fler olika områden än de flesta, bland annat har hon varit lärare, inredare, musikvetare, egenföretagare och restaurangchef på familjeföretaget i Grekland.

2017 hade hon träffat sin man Pelle från Vankiva som tidigare arbetat som pilot inom missionen. Den kristna tron har de gemensamt. Nu arbetar de båda på Pingstkyrkans secondhandbutik i Hässleholm. Agneta är en av tre biträdande föreståndare.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Jag är ju inredare i botten och det var precis det de behövde, säger hon.

Hon trivs med att duka och arrangera varorna i den nya lokalen på Industrigatan.

Agneta Olsson Enochsson tycker om att röra på sig och har sysslat med orientering, löpning och vandring, men går nu med en rosamönstrad krycka i väntan på höftledsoperation.

– Benet viker sig emellanåt, förklarar hon.

Målet när höften renoverats är en pilgrimsvandring till Santiago de Compostela i Spanien.

Politik i tidig ålder

Hon fostrades tidigt i politiken.

– Jag diskuterade politik varje morgon med far vid köksbordet, berättar hon.

Fadern Göran Olsson drev företaget Industriservice och sprang en timme varje kväll efter jobbet. Agneta berättar att hans rekord på 1 500 meter fortfarande står sig i Bjärnum.

Som 14-åring gick hon med i dåvarande Folkpartiets ungdomsförbund. Efter en lång paus från politiken kom engagemanget tillbaka i Malmö efter valet 2002.

Redan vid tolv års ålder blev hon företagare när hon startade affär och sålde sallad och jordgubbar som hon plockat hos farmor.

Företagande är något som Liberalerna i Hässleholm fokuserar på. De vill att kommunen ska underlätta mer för företag.

– Ett större samspel och en snabbare handläggning med återkoppling inom 24 timmar är prioriterat, säger Agneta Olsson Enochsson.

Fler lärlingsplatser och kvalificerade yrkeshögskoleutbildingar står också på agendan.

Studieförbunden ett komplement

Studieförbunden är en annan viktig lokal fråga. Agneta Olsson Enochsson tänker föreslå att de får tillbaka sina kommunala bidrag i budgeten för 2023.

– Jag brinner för studieförbunden som ett komplement och en samarbetspartner till kultur- och fritidsnämnden, säger hon.

När beslutet fattades att dra in bidragen helt var hon själv ersättare i nämnden och partikollegan Winnie Aronsson var ordförande. Alliansen drev igenom beslutet med stöd av SD. Nu menar Agneta Olsson Enochsson att det är dags att återställa bidragen.

Ett annat mål är mer resurser till skolan.

Agneta Olsson Enochsson vill att kommunen ska satsa mer på företagen och skolan och återställa bidragen till studieförbunden.

– Vi måste satsa på elevhälsan, kuratorer och lärarassistenter, säger Agneta Olsson Enochsson.

Utbildade lärarassistenter ska avlasta lärarna från administrativt arbete. Byskolorna vill hon ha kvar kvar om de fungerar.

– Om de har allt som lagen kräver och vi kan få eleverna dit.

Partiets ifrågasättande av Ballingslövs skola i förra valrörelsen är inte längre aktuellt.

– Det är inte min tanke att prioritera ner några speciella skolor, säger Agneta Olsson Enochsson.

Vill riva skola för att bygga nytt

Hon konstaterar att det finns för- och nackdelar med stora respektive små skolor, men påpekar att det inte alltid är lätt att få utbildad personal till alla skolor.

Hon har själv varit lärare på en friskola.

– Vi hade bra samverkan med den kommunala skolan. Friskolor har ofta ett annat sätta att arbeta, mer nischat, säger hon.

Samtidigt tror hon att det är bättre med statliga än kommunala skolor.

– Man kanske inte skulle ha splittat till kommunalt, det blir inte en likställighet, säger hon och menar främst den ekonomiska fördelningen.

I Hässleholms kommun anser L att det behövs en ny grundskola i Vinslöv. Furutorpsskolan är i stort behov av renovering. Den är byggd i början på 1970-talet och bedömningen är att den nått sin byggnadstekniska ålder. I första hand vill partiet arbeta för att en helt ny skola byggs alldeles bredvid den nuvarande där det finns plats.

– Barnen kan gå kvar i den gamla skolan tills den nya är klar. Sedan kan man riva den gamla. Då slipper man baracker och det är bättre för barnen, säger Agneta Olsson Enochsson.

Prioriterat att åtgärda Finjasjön

Finjasjön vill hon också prioritera, men anser att experterna ska föreslå hur. Det har de dock redan gjort, i slutrapporten för det fleråriga forskningsprojektet som avslutades i vintras. Denna verkar ännu inte ha nått de flesta kommunpolitiker.

Agneta Olsson Enochsson säger att hon ska sätta sig in i rapporten, men tycker att mer sakkunniga inom kommunen, exempelvis från Finjasjöarbetsgruppen borde informera politikerna.

– Sedan är det upp till partierna att avsätta medel, säger hon.

Själv är hon beredd att ta upp Finjasjön i budgetberedningen. Hon är tveksam till aluminiumbehandlingen av sjöbottnen som länsstyrelsen redan håller på att utreda.

– Jag vet inte om aluminium är bästa grejen. Men det är prioriterat att tillsätta medel, säger hon.

Engagerad för flyktingar

Hon har engagerat sig för flyktingar från Ukraina, bland annat när det gäller dagersättningen som ligger långt under socialbidragsnormen.

– Det är jättesvårt att få rätsida på det, men bollen ligger mellan Migrationsverket och kommunen, säger hon.

Hon vill undersöka vilka möjligheter kommunen har att bidra när socialtjänstlagen inte är tvingande för personer som Migrationsverket ansvarar för.

– Om kommunen kan göra det tycker jag att man ska göra det. Det är för mig en viktig fråga, det handlar om människor som flytt från brinnande krig, säger Agneta Olsson Enochsson.

Text och foto: Berit Önell

Liberalerna
Partiet bildades 1934 under namnet Folkpartiet. Sitt nuvarande namn, Liberalerna, fick partiet 2015. Liberalismens idéer föddes dock redan på 1700-talet. Frihet för den enskilde kan sägas vara kärnan i ideologin. Det lokala valprogrammet för Liberalerna i Hässleholms kommun handlar bland annat om satsningar på skola, företag och integration, valfrihet inom vård och omsorg och stöd till amatörkultur och studieförbund. Partiet har också program för varje kransort. I Sösdala innehåller det bland annat renovering och ombyggnad av badhuset till fritidsgård eller brottar- och sportlokal. I Bjärnum föreslås en rondell i centrum, i Tyringe fler marklägenheter och i Hästveda en ny gång- och cykelbana under järnvägen. Liberalerna har idag tre mandat i kommunfullmäktige.

Agneta Olsson Enochsson
Ålder: 62 år.
Bosatt: Koboda, Vankiva.
Familj: Maken Pelle, två egna barn och två barnbarn samt Pelles två barn och tre barnbarn.
Sysselsättning: Biträdande föreståndare för Pingstkyrkans secondhandbutik i Hässleholm. Är med och stöder en skola i Tanzania som drivs av ensamstående kvinnor. Vill gärna börja sjunga i kör igen.
Politiska uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, ledamot i Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Frågor till de politiska partierna inför valet 2022
1.Hur ska kommunen göra det mer attraktivt att jobba i omsorgen?
– Liberalerna vill ge möjligheter för medarbetarna att påverka sin arbetssituation. Ett sådant initiativ är införande av tvättstugeschema som ger större ansvar för sin egen verksamhet
Möjlighet för undersköterskor att få specialkompetens inom omsorgen.
Vi vill att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara personalens kreativitet, kraft och kompetens. Vi vill ge möjlighet till personalen att driva egna projekt som utvecklar verksamheten.
Inför vårdbiträden. Utbildade sjuksköterskor och undersköterskor ska jobba med det som de är utbildade till, det ökar kvaliteten och arbetsglädjen. Vårdbiträden, som har en kort formell vårdutbildning, kan göra oerhört viktiga insatser inom den vårdnära servicen med enklare arbetsuppgifter.

2. Vad ska kommunen göra åt otryggheten och våldet?
– Lokalt kan vi fortsätta arbetet med att skapa tryggare miljöer, sanera rivningsfastigheter, genomföra trygghetsvandringar, bättre samverkan mellan skola, socialen, polis och Kultur- och fritidsnämnden. På riksnivå arbetar vi för fler poliser, att utreda alla brottsliga handlingar – oavsett ålder, att utöka informationsutbytet mellan polisen och socialtjänsten och att införa fler skolsociala team.

3. Ska alla byskolor vara kvar?
– Vi i Liberalerna har inget emot små byskolor eller några andra skolor om de fylls med det som krävs för att skolorna skall fylla sin viktiga funktion och sitt syfte som är att ge alla barn en jämlik och bra utbildning som utmynnar i goda skolresultat. Som Liberaler så sätter vi skolan först och för oss är placeringen underordnad skolans innehåll.

4. Skolresultaten i kommunens grundskolor har försämrats under lång tid (förutom under några år med viss återhämtning som inte blivit bestående), vad vill ni göra åt det? 

 • Extra mycket tid för dem som behöver det mest. Nyanlända elever och de som behöver ska få mer tid i skolan, ett extra läsår och lovskola när man måste komma ikapp.
 • Alla elever ska ha möjlighet att utvecklas och vara i den åldersklass som bäst möter elevens behov, även de duktiga eleverna.
 • Låt lärarna vara lärare. Inför utbildade lärarassistenter som administrativt stöd, och förstärk elevhälsoteamen som kan jobba utanför klassrummet.
 • För att skapa trygga effektiva skolor med god pedagogisk verksamhet vill vi prioritera skolor med fullt utbud framför små enheter.
 • Digitala verktyg blir allt viktigare i dagens skola och därför är det viktigt att IT-medarbetare ska finnas nära verksamheten.
 • Prioritera läsning, ett exempel på detta är Metropolförskolan i Tyringe.
 • Lärarna spelar en central roll för att skapa en kompenserande skola, alla elever ska ha möjligheter att nå skolans mål. Det måste bli mer attraktivt för erfarna och behöriga lärare att söka sig till skolor med pedagogiska utmaningar.
 • Barnskötarbiträde som stöd till utbildad personal (som Kristianstad).
 • Ska kommunen prioritera tillgänglighet för biltrafik eller cykling i Hässleholm?

5. Ska kommunen prioritera tillgänglighet för biltrafik eller cykling i Hässleholm?
– Kommunen är stor och därför har vi olika behov av att transportera oss. Vissa orter har bra kollektivtrafik, vissa har cykelavstånd till centralorten medan vissa – och det är många – har endast bilen som ett färdmedel för att ta sig till centralorten. Därför måste vi skapa bra förutsättningar och tillgänglighet för både biltrafik, cykeltrafik och för gångtrafikanter.

6. Hur mycket vindkraft ska kommunen ha?
– Det styr marknaden. Det måste finnas någon som vill investera för att det skall bli några. Däremot anser vi att man bara skall ge tillstånd till att bygga vindkraftverk i de områden som översiktsplanen anger som vindkraftsområden.

7. Ska Finjasjön räddas, i så fall hur?
– Självklart skall den räddas. Hur får expertisen komma med förslag på vad som behöver göras. Denna kunskap besitter inte vi. Vi är beredda att lyssna på expertisen.

8. Hur många fler fritidsgårdar blir det om ni får bestämma efter valet?
– Liberalerna anser att det behövs fritidsgårdar i minst varje kransort och självklart även i centralorten. Inriktningen på verksamheten kan variera efter lokala behov.

9. Vill ni ha fler eller färre kommunala bolag?
– Hur många bolag vi skall ha i kommunen beror ju på vilket syfte bolagen skall ha och vilka behov som finns. I dom fall där vi tror att det är mer fördelaktigt att driva någon verksamhet i bolagsform så skall vi vara öppna för att lyfta den frågan och utreda för och nackdelar med att driva det i bolagsform och sedan fatta beslut utifrån detta. Vi skall inte starta bolag bara för sakens skull.

10. Ska det byggas fler bostäder, i så fall var?
– Genom att kommunen växer får vi fler som bidrar till välfärden och detta är en viktig strategisk fråga. Vi behöver möta efterfrågan på alla de bostäder – hyres- och bostadsrätter, ägarlägenheter, villor och seniorboenden – som önskas på alla de platser människor vill bo, både i centralorten och kransorterna. I närtid exploateras kvarteret Norden och där ser vi gärna blandade bostadsformer.

11. Hur ska orterna utanför Hässleholm utvecklas?
– Politiken måste göra satsningar på kransorterna och skapa förutsättningar för alla att bo, leva, driva företag och ha en meningsfull fritid i kransorterna. Det måste finnas bra skolor, förskolor och andra samhällsfunktioner som medborgarna behöver för att attrahera ett boende i dessa orter. När det gäller bostäder så måste det finnas byggklar mark och detta gäller även industrimark.

12. Ska politikerarvodena sänkas eller höjas?
– Den totala kostnaden är rimlig som den är idag. Vi anser dock att man inte ska förlora ekonomiskt på att ta ett ansvarsfullt samhällsuppdrag och att man får ersättning för det arbete man gör. Vi vill däremot stryka ersättningen till nämndernas andre vice ordförande. Det är en styggelse som nästan bara finns i Hässleholm.

13. Vill ni arbeta mot korruption i kommunen, i så fall hur?
– Det är ju självklart, om någon annan svarar något annat så blir vi bekymrade. Den nya visselblåsarlagen avser ju att fånga bl a sådana missförhållanden. Vi kommer att följa upp kommunens visselblåsarfunktion så att den fungerar på avsett sätt.

14. Har ni ambitionen att kommunen ska följa lagen och i så fall, hur ska ni nå dit på följande områden:
Strandskydd
Fastighetsköp
Diarieföring
Miljöfarlig verksamhet
– Vi har bara ambitionen att kommunen skall följa gällande lagar i alla sammanhang. Liberaler har alltid hävdat rättstatens principer, där lagstyre är ett fundament. Om det skulle visa sig finnas avvikelser får även dessa fångas och hanteras med de legala resurser som finns, t ex visselblåsarlagen, revisioner, polisanmälningar.

15. Ska kommunen arbeta mot klimatförändringarna, i så fall hur?
– Ja, det måste man göra och det gäller oss alla. Detta är en komplex fråga och vi kan inte fördjupa oss i ett svar så här. Det skulle kräva flera A-4 sidor men vårt korta svar är följande.

 • Beroendet av fossilfria bränslen måste brytas, vi måste ha fler eldrivna fordon och det kräver en utbyggd ladd infrastruktur. Vi har infört en klimatväxlingsmodell som innebär att man uppmuntrar till klimatsmarta transportsätt.
 • Vi måste öka kollektivtrafiken i kommunen så att medborgarna kan välja det i stället för att köra med fossila drivmedel. Viktigt med bättre kollektivtrafik till alla kransorter.
 • Bilpooler och smart korttidshyra av miljöbilar bör främjas genom förbättrade och förenklade regler. Plats för bilpooler bör upplåtas på gatumark.
 • Fler och bättre cykelvägar som knyter ihop hela kommunen.
 • Vi behöver installera mer solceller på kommunens fastigheter men även förenkla för privata/kommersiella installationer av solceller.
 • Vi måste återvinna och återanvända material på ett bättre sätt där Ge o Få ett utmärkt exempel.
 • Vi måste minska matsvinnet i våra verksamheter.
 • Vi måste öka den biologiska mångfalden, kommunen är en stor skogsägare och genom att vårda vår skog så kan vi också påverka den biologiska mångfalden.
 • Vi måste göra insatser för att minska utsläpp och miljöpåverkan på våra vattendrag.
 • Den mest värdefulla naturen måste skyddas genom naturreservat.

16. Kommunen fick åter dålig placering i Aktuell hållbarhets miljöranking. Varför och vad vill ni göra åt det?
– Det går att utläsa orsaken bland de svar som kommunen skickat in i undersökningen. Vi har tyvärr sagt Nej på hur många viktiga frågor som helst.
Vad vi behöver göra är att börja jobba med dessa frågor och lyfta upp dom på dagordningen. Att arbeta hållbart är ingen quick fix men det viktiga är att börja och i vissa delar intensifiera arbetet. Självklart ska vi också titta på vilka frågor som är relevanta för vår kommun och vilka vi har ekonomiska resurser att genomföra.

17. Kommunen fick åter dålig placering i Svenskt näringslivs ranking om företagsklimatet. Varför och vad vill ni göra åt det?
– Liberalerna i Hässleholm är det parti som tar företagsfrågorna på största allvar. Vi har själv genom våra företrädare en lång företagserfarenhet och ser bristerna i kommunens arbete med denna fråga.
Småföretagarna är en motor i Hässleholms kommun. 40 procent av alla
arbetstillfällen i kommunen finns i de små företagen och dessa tillsammans
med deras anställda står för 30 procent av kommunens skatteunderlag.Vår övertygelse är att om småföretagen och näringslivet mår bra så mår kommunen bra. När företag startas och växer kommer inte bara de tjänster och produkter som företagen erbjuder kommuninvånarna till godo utan de nya företagen ger fler arbetstillfällen och skatteintäkter. Som företagare vet vi att företagskulturen börjar längst upp i ledningen och genomsyrar sedan hela organisationen.

 • Arbetet med att få befintliga företag att trivas och nya att flytta hit ska fortsätta. Näringslivsarbetet ska vara effektivt och resultatorienterat samt syfta till fler investeringar i företag, handel och boende – detta ska i dialog och i samverkan mellan företagen och kommunen.
 • Servicen från kommunen ska vara snabb och enkel – svar inom 24 h inom frågor som rör nyföretagande, etablering, bygglov, arbetskraft m.m.
 • Samverkan mellan gymnasieskolan och företagen är en god förutsättning för försörjning av arbetskraft. Vi vill ha fler kvalificerade YH-utbildningar till kommunen!
 • Lokala upphandlingar. Kommunens upphandlingar ska vara utformade så att lokala och mindre leverantörer kan lämna anbud till Hässleholms kommun.
 • Inrätta Hässleholms inkubator – för att lägga i nästa växel för nyföretagande och innovation.
 • Företagande är ett utmärkt integrationsverktyg. Vi vill satsa på Nyföretagarcentrum och lotsverksamhet som tillsammans med Arbetsmarknadsenheten kan öka integrationen.

18. Kommunen fick åter ett av landets sämsta resultat i SCB:s medborgarundersökning. Medborgarna har lågt förtroende för politiker och tjänstemän. Varför och vad vill ni göra åt det?
– Självklart är det tråkigt att man har ett lågt förtroende för politiker och tjänstepersoner. Vi tror att man kan vinna förtroende med långsiktigt arbete, med en hög nivå på bemötande och resultat. Politiker behöver vara försiktiga med skattebetarnas pengar och följa lagar och föregå med gott exempel.

19. Vilket ansvar ska kommunen ta för ukrainska flyktingars boende och uppehälle när Migrationsverkets ersättningar inte räcker till?
– Liberalerna kommer alltid stå upp för ett fritt Europa och talar ofta om frihet, det är stunder som denna som det blir tydligt vad det faktiskt innebär. Flyktingfrågan är i huvudsak en riksintressefråga men Liberalerna kommer lokalt att arbeta för Ukraina i den mån vi förmår. Däremot är vi alltid emot ett mottagande som bidrar till att förminska och passivisera människor.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se