logga-ligg-tjock

Timeout med eller utan lön?

Timeout med eller utan lön?

INSÄNDARE. Den skandalomsusade regiondirektören i Region Skåne Alf Jönsson med en lön på ca 175 000 kronor per månad har tagit timeout. Några tidigare anförda synpunkter följer nedan:

– Den förre ”välarvoderade” socialdemokraten regionstyrelseordföranden
Henrik Fritzon tyckte sig, som han uttryckte det, ha hittat en riktig tolvtaggare när han lockade Alf Jönsson till regionen.

Många frågade sig efter ”affärerna” med det i rättsliga turer inblandade företaget Vårdinnovation om Jönsson fortfarande hade sin anställning och sina tolv taggar kvar? Detta med ovan nämnda ingångslön 175 000 kronor per månad eller hade den möjligtvis ökat? Den frågan tyckte undertecknad våra välarvoderade landstingspolitiker skulle besvara innan valet stundade.

Huruvida regiondirektörens frikostigt tilltagna lön utgår under dennes timeout frågar sig nu skattebetalare och andra. Denna fråga riktar vi till ansvariga politiker och i synnerhet socialdemokraten Henrik Fritzon som tyckte sig ha rekryterat en tolvtaggare.

Vad som här sagts väcker ånyo frågan om vi överhuvudtaget behöver den politiska nivå landstingen utgör. Kärleksfull omvårdnad av sjuka och svaga behöver ingen kostsam politisk inblandning.

Med tanke på att många kommunal- och landstingsråds arvoden nu i många fall vida överstiger ett riksdagsmannaarvode tycks innebörden av ordet ”skälig”, som nämns i kommunallagen, dessvärre vara okänd för många av våra politiker. Enligt ovan nämnda föråldrade kommunallag kan politikerna i kommuner och landsting själva i ”skälig” omfattning bestämma nivån på sina arvoden och ersättningar.

Ett riksdagsmannaarvode uppgick 2021 till kronor 62 400 kronor per månad.

Politikers arvoden och ersättningar och de allt mer frikostiga löner som nu utgår till många tjänstemän i stat, kommun och landsting måste uppmärksammas. Det är våra gemensamma ansträngningar, nämligen skattemedel, som frikostigt tas i anspråk.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se