Språkkrav inom omsorgen

Omsorgen ska säkerställa tillräckliga språkkunskaper hos alla som anställs för “brukarnära kontakter”. Redan anställda med bristande så kallad språk- och kommunikationskompetens ska få möjlighet till kompetensutveckling. Även arbetsmarknadsnämnden ska involveras i att ta fram en plan för att motivera fler arbetssökande att bli attraktiva sökande till arbeten inom omsorgen. Det blev resultaten av en SD-motion […]