Oförändrad skatt i Hässleholm

Skatten höjs inte i Hässleholm nästa år utan blir oförändrad på 21,20. Det beslöt kommunstyrelsen på onsdagen. De styrande partierna SD, M och KD har tidigare aviserat att det är viktigt för dem att inte höja skatten, trots tuffa tider med ökande kostnader på många områden. – Vi är helt säkra på att vi klarar […]

Kräver svar om tätning av bottenlöst bräddmagasin

Hässleholms reningsverks bräddmagasin, där orenat avloppsvatten samlas när flödena blir för höga, ska efter närmare 30 år tätas för att inte läcka till grundvattnet. Men det kommunala bolaget Hässleholm Miljö har inte i förväg informerat tillsynsmyndigheten om att det i samband med arbetena ska pumpas ut stora mängder vatten i en damm som leder det […]

Hemligt om bidrag till Hesslecity

Kommunens styrande majoritet vill inte avslöja om Hesslecity kommer att få de sökta nio miljonerna i bidrag för de närmaste fyra åren. Kommunstyrelsen beslöt på onsdagen i enighet att överlämna ärendet till budgetberedningen där det får vägas mot andra behov. Majoritetens budgetförslag är dock redan klart. Varken övriga kommunstyrelseledamöter eller allmänheten får veta om bidraget […]