torsjö live vers2

Hemligt om bidrag till Hesslecity

Hemligt om bidrag till Hesslecity

Kommunens styrande majoritet vill inte avslöja om Hesslecity kommer att få de sökta nio miljonerna i bidrag för de närmaste fyra åren. Kommunstyrelsen beslöt på onsdagen i enighet att överlämna ärendet till budgetberedningen där det får vägas mot andra behov. Majoritetens budgetförslag är dock redan klart. Varken övriga kommunstyrelseledamöter eller allmänheten får veta om bidraget till Hesslecity ingår där förrän på fredag eftermiddag då budgeten presenteras vid en presskonferens. Men på torsdagsmorgonen uttalar sig kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) i ett pressmeddelande om att det påbörjade utvecklingsprojektet måste fortsätta.

Hanna Nilsson (SD), till vänster, och Lina Bengtsson (M) vill inte berätta om bidraget till Hesslecity ingår i deras budgetförslag. Foto: Berit Önell

Hässleholms kommun och Hesslecity har tillsammans med organisationen Svenska Stadskärnor i nästan två år samarbetat i ett EU-finansierat projekt för att utveckla Hässleholms centrum. Inom den så kallade BID-processen har en nulägesanalys och en handlingsplan för åren 2023-2026 tagits fram. Förslaget är att bilda en ny samverkansorganisation som ska finansiera två heltidstjänster. Budgeten ligger på 4,3 miljoner kronor per år. Kommunen ska enligt förslaget bidra med 2 250 000 kronor per år, totalt nio miljoner, och näringsliv och fastighetsägare med 2 050 000 per år.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vid torsdagsmorgonens presskonferens om kommunstyrelsens beslut vill Hanna Nilsson och vice ordförande Lina Bengtsson (M) inte berätta om pengarna till Hesslecity finns med i budgetförslaget eller inte.

– Ni får vänta och se på fredag, säger Hanna Nilsson.

Hon uttrycker sig ändå positivt om projektet.

– Jag är väldigt positiv till det, det är inget snack om saken. Sedan om det exakt ska bli som i förslaget vet jag inte. Men jag är väldigt positiv till det här sättet att samverka. Det är vägen framåt, säger hon.

Joachim Fors (S) säger att hans parti ännu inte börjat med budgeten.

– Jag är inte helt insatt, men det är alltid bra om man kan göra centrum mer attraktivt, säger han.

Samtidigt skickar kommunens kommunikationsavdelning ut ett pressmeddelande om att utvecklingsarbetet fortsätter. Ikväll ska det bli diplomering av BID-processen på Hotell Statt, en tillbakablick och presentation av planer för framtiden.

– Arbetet med utveckling av Hässleholms stadskärna kommer nu att fortsätta i linje med den affärsplan som projektet har tagit fram, heter det.

Både Hanna Nilsson och Hesslecitys centrumledare Johan Jönsson uttalar sig i pressmeddelandet.

– Det är viktigt att vi nu gemensamt visar hur vi vill utveckla Hässleholm som en levande stad. Nu har vi genom BID-processen börjat jobba mer i samverkan och det skall stärkas ännu mer. Med en tydlig affärsplan och handlingsplan i grunden skall det bli verkstad. Det är viktigt att jobbet fortsätter framöver. Hässleholm har alla möjligheter att utvecklas, men vi måste göra det tillsammans i samverkan. Ett levande och attraktivt Hässleholm ska också kunna hjälpa hela kommunen, säger Hanna Nilsson.

Johan Jönsson, centrumledare i Hesslecity. Foto: Urban Önell

– Processen har verkligen öppnat dörrar för oss och vi ser en ny samverkan mellan stadens aktörer. Tidigare saknade vi klara gemensamma mål och visioner, vilket vi nu har i den gemensamt framtagna affärsplanen. I nulägesanalysen fick vi till oss att det saknades en samverkansorganisation med tydligt uppdrag och mandat. Utifrån detta har vi nu arbetat fram ett förslag att växla upp Hesslecity som tydlig samverkansorganisation. Resan är inte över nu, utan arbetet måste fortsätta. Tillsammans är enda vägen framåt, säger Johan Jönsson.

Även Niklas Larsson på K-Fastigheter och Inger Alfredsson, nationell samordnare på Svenska stadskärnor ger kommentarer i pressmeddelandet.

– Vi på K-Fastigheter tycker det är viktigt att vara med för att kunna påverka och visa vägen, och vi har genom processen skapat nya samarbeten med många av stadens aktörer, säger Niklas Larsson.

– Ni har arbetat fram en gemensam målbild vilket innebär att ni alla strävar efter att skapa fler aktiviteter och upplevelser samt mer liv och rörelse i centrum. Svenska Stadskärnor väntar med spänning på att Hässleholm ska ta nästa steg och söka till Årets stadskärna inom de närmsta åren, säger Inger Alfredsson.

Berit Önell

Läs mer:

2022-10-09 Hesslecity söker nio miljoner från kommunen

2022-10-12 Kommunalråd säger inte nej till utökat bidrag till Hesslecity

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se