torsjö live

Hesslecity söker nio miljoner från kommunen

Hesslecity söker nio miljoner från kommunen

Hesslecity ansöker om att kommunen ska bidra med 2,25 miljoner kronor per år i fyra år, totalt nio miljoner, till medfinansiering av en ny samverkansorganisation för att utveckla Hässleholms stad. Aktörer i kransorterna ifrågasätter att kommunen via Hesslecity finansierar gratis sommaraktiviteter som konkurrerar ut dem. Dessutom krockade sommarens konserter med Danne Stråhed och Dotter med Tyringedagarna.

På onsdag får kommunstyrelsens arbetsutskott ansökan på sitt bord. Den bör dock redan vara förankrad hos kommunalråden eftersom de ingår i gruppen som tagit fram affärsplanen.

Hesslecity har med stöd av kommunen arrangerat gratis konserter på Stortorget. Foto: Hesslecity

Anna Axelsson på Tykarpsgrottan i Ignaberga säger att många arrangörer i de mindre orterna reagerat på att några företag (via Hesslecity) fått stora summor i stöd under lång tid.

– Det gör det svårt för andra, mindre aktörer att göra något för kommuninvånare och andra. När vi sökt pengar från kommunen har de alltid sagt att det finns inga pengar. Sedan har vi legat på lite och fått ändå, men inte för spelningar utan mer för andra aktiviteter.

– Vi vill få igång en diskussion, säger hon.

Kan inte konkurrera med det som är gratis

Hon är övertygad om att det finns utvecklingspotential, men förstår inte kommunens resonemang om att inte ge stöd till bolag för att det skulle bli illojal konkurrens. Det är ju ändå mest bolag som är med i Hesslecity.

– Många väljer såklart det som är gratis. Det går inte att konkurrera med gratis, säger hon.

– Kommunen verkar fördela pengar rätt godtyckligt utan tanke på konsekvenser för andra.

Anna Axelsson betonar dock att hon tycker att Sommar Hässleholm gjorde väldigt trevliga saker. Felet är konkurrensen och att allt händer i centrum.

– De kunde ju förlagt några arrangemang på andra ställen i kommunen.

Hon konstaterar att sommaren inte är så lång. Risken för krockar är stor.

– Vi har höjt rösten inte bara för vår egen skull. Vi har kontakt med många andra företag. Kommunen får nog tänka om lite så blir det nog bra, säger hon.

Tykarpsgrottans företrädare har också tagit kontakt med kommunen, bland andra tillväxtchef Stefan Larsson, i frågan.

– Vi börjar med en diskussion med kommunen. Om det inte räcker kan vi gå samman och verkligen göra våra röster hörda, säger Anna Axelsson som tycker att responsen inledningsvis verkade bra.

Säle har gett upp Hässleholms kommun

Säle Svensson, som genom sitt företag Partyfabriken arrangerade Tyringedagarna, säger att han inte är intresserad av att uttala sig om Hesslecity, men för egen del har gett upp Hässleholms kommun.

– Vi samarbetar med 23 andra kommuner, vi behöver inte Hässleholm, säger han.

Säle Svensson och Partyfabriken fick konkurrens av Danne Stråhed och Dotter under årets Tyringedagar. Bilden är från Tyringedagarna 2018. Foto: Urban Önell

Föreningen Hesslecity har målet att förstärka stadens attraktivitet. Kommunen har de senaste åren gett ett stöd på 800 000 kronor per år, förutom sponsringsbidrag för särskilda arrangemang, exempelvis Sommar Hässleholm 2022 som fick 490 000 kronor. Även andra finansiärer har bidragit.

Projekt med EU-bidrag

Konceptet Sommar Hässleholm var en del av projektet HUS, Hässleholms utveckling via samverkansmodell, som startade i februari 2021 för att utveckla förutsättningarna för Hässleholms centrum som handels- och mötesplats. Hesslecity och kommunen har ansvarat för projektledningen tillsammans med organisationen Svenska stadskärnor. En så kallad BID-modell har använts och en nulägesanalys tagits fram. Finansieringen har till största del kommit från EU-bidrag genom Leader PH som avslutas i höst.

Enligt nulägesanalysen är stadens styrkor bland annat kommunikationer, närhet och offentlig konst. Men insatser behövs. Det handlar bland annat om att få fler invånare att stanna och konsumera där de bor. Utbudet är för dåligt varierat både inom handel och restauranger. Otrygghet och att det nya stationsläget hamnar utanför centrum kan också hota ett levande centrum.

Frågan är då hur staden ska utvecklas till det bättre. I analysen nämns bland möjligheter aktiviteter för alla åldrar, estetiskt tilltalande lekmiljöer för barn, uteserveringar året runt, en saluhall och unika butiker. En affärsplan för en fortsättning under åren 2023-2026 ska leda till att arbetet nu går vidare till handling.

Hesslecity kan bli ekonomisk förening

Förslaget är att Hesslecity ombildas till en ekonomisk förening med representanter från kommunen, fastighetsägare, handel, service och övrigt näringsliv. Denna ska i första hand arbeta med att utveckla stadskärnan, men utökas så att också fyra externa handelscentrum, de så kallade handelshubbarna, ingår. Utöver detta ska Hesslecity ha en rådgivande och stöttande funktion till kransorterna i kommunen.

– Driften av organisationen växlas upp och får ett tydligare uppdrag med ett helhetsgrepp som är välförankrat hos alla aktörer, står det i ansökan.

Budgeten ska täcka kostnaderna för två heltidsanställda. Affärsplanen talar också om behov av en kommunikatör.

Enligt förslaget ska Hässleholms kommun bidra med 2 250 000 kronor per år och fastighetsägare och näringsliv med 2 050 000. Totalt ligger budgeten alltså på 4,3 miljoner kronor per år.

Men det är inte säkert att kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar pengarna. Beslutsförslaget är att ärendet ska hänskjutas till budgetberedningen där det får vägas mot andra behov.

Behövs ett omtag

Centrumledaren Johan Jönsson förklarar att medfinansiering behövs för att Hesslecity ska kunna växla upp sitt arbete och även ge stöd till kransorterna. Foto: Urban Önell

Idag arbetar centrumledare Johan Jönsson på heltid och centrumsamordnare Ia Björklund tack vare projektpengarna på halvtid. Förslaget är alltså en utökning till två tjänster. Om det innebär två eller tre personer är inte sagt.

Johan Jönsson konstaterar att det under processens gång blivit klart att det behövs ett omtag.

– Därför behövs medfinansiering och att vi jobbar mer långsiktigt. Men det här är bara ett förslag, säger han.

Han är medveten om kritiken från kransorterna.

– Vi vet om problemställningen och har tittat på hur andra kommuner gör. Om vi kan få en uppväxling kan vi vara ett stöd till handlarna i till exempel Vinslöv där de lagt ner köpmannaföreningen. Men centralorten Hässleholm är navet, säger han.

– Likaväl som vi pratar med handeln och näringslivet i Hässleholm krävs engagemang från orterna. Det måste finnas en gränsdragning för vad vi kan göra.

Gemensamt årshjul för att undvika krockar

Han vill att man ska göra ett gemensamt årshjul så att inte arrangemangen krockar. Han beklagar att Hesslecitys gratiskonserter med Danne Stråhed och Dotter bokades samma helg som Tyringedagarna var planerade.

– Det var innan jag visste att Tyringedagarna var då. Men Säle och jag hade en dialog. Han skulle köra mer för äldre när vi hade Dotter och för yngre när Danne Stråhed var här.

Johan Jönsson konstaterar att det också hände en hel del på andra orter i närområdet samma helg. Han tror att det fanns ett uppdämt behov efter pandemin.

– Men vi ska försöka vara mer noga med att släppa informationen tidigare. Jag tror att vi har jättemycket att vinna på samarbete, vi är överens om att inte konkurrera. Om jag hade vetat att Tyringedagarna var den helgen hade jag kanske inte bokat något då, säger han.

Han hoppas att det ska bli bättre framöver.

– Om det blivit fel tidigare år, glöm det och titta framåt!

Han förstår att kommunens bidrag till Hesslecity kan upplevas ojämlikt.

– Jag är medveten om att det upprör och skapar rubriker. Jag är väl lite jävig, men tycker att det är upp till kommunen hur de utformar stödet. Vi har vårt uppdrag åt Hesslecity som är vad köpmannaföreningen var förr för stadskärnan.

Tätortsbidrag för andra orter

Tillväxtchef Stefan Larsson bekräftar att han pratat med Tykarpsgrottans företrädare, men vill inte berätta hur han ser på deras synpunkter.

– Jag väljer att inte uttala mig under pågående process, men vi har en ordning med tätortsbidrag för de andra orterna, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2022-02-16 490 000 i sponsring till Hesslecitys sommarprojekt

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se