Gruppen-3a-328x120

Skall hela kommunen leva?

INSÄNDARE. Skall hela kommunen leva? Det finns anledning att ställa frågan. Våra politiker har länge orerat om att hela Sverige ska leva. Under tiden har vi gräsrötter sett landsbygden avfolkas. Frågan om hela kommunen skall leva aktualiseras när förslag läggs om att Hesslecity skall växlas upp. Herrarna Tommy Nilsson och Johan Jönsson vill har mer […]

Gammal vulkan på väg att bli naturreservat

Resterna av en vulkan utanför Sösdala som var aktiv för 80 miljoner år sedan är på väg att bli naturreservat. Platsen är Örnabjär vid Ynglingarum där det finns en så kallad basaltkupp, en spektakulär geologisk formation som är en rest från vulkanens kraterrör. Länsstyrelsen berättar i ett pressmeddelande att förslaget att göra området till naturreservat […]

Hesslecity söker nio miljoner från kommunen

Hesslecity ansöker om att kommunen ska bidra med 2,25 miljoner kronor per år i fyra år, totalt nio miljoner, till medfinansiering av en ny samverkansorganisation för att utveckla Hässleholms stad. Aktörer i kransorterna ifrågasätter att kommunen via Hesslecity finansierar gratis sommaraktiviteter som konkurrerar ut dem. Dessutom krockade sommarens konserter med Danne Stråhed och Dotter med […]

Höghastighetstågens vara eller icke vara

INSÄNDARE. Det som startade med Alliansens ”valfläsk”  2014, Sverigebygget, har nu nått vägs ände. Den nytillträdande borgerliga konstellationen har aviserat att den avser att lägga ner projektet, dock med förbehållet att den redan påbörjade sträckan Stockholm – Linköping ska fortsätta. Frågan är till vilken ekonomisk nytta? Ska SJ eller annan operatör köpa in dyra  höghastighetståg […]