torsjö live vers2

Skall hela kommunen leva?

Skall hela kommunen leva?

INSÄNDARE. Skall hela kommunen leva? Det finns anledning att ställa frågan. Våra politiker har länge orerat om att hela Sverige ska leva. Under tiden har vi gräsrötter sett landsbygden avfolkas.

Frågan om hela kommunen skall leva aktualiseras när förslag läggs om att Hesslecity skall växlas upp. Herrarna Tommy Nilsson och Johan Jönsson vill har mer pengar från oss skattebetalare.

Nämnda herrar tycker att det årliga kommunala bidraget i det närmaste skall tredubblas från idag 800 000 kr till 2 300 000 kr.

Detta skall också ses i ljuset av att politiska beslut i hög grad bidragit till att förvandla  Hässleholms centrala delar till en oftast tyst och öde plats! Detta lär knappast pengar till Hesslecity kunna ändra på. För detta behövs helt andra åtgärder. P-automateländet och tillgänglighet till centrum för att nämna några.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Många kommuninvånare i vår landsortskommun vill istället se det fortsatta förfall och bristande underhåll vi ser i kommunens kransorter upphöra. I detta arbete behövs våra skattemedel sannolikt bättre än i fruktlösa försök att städa upp där politikers tidigare satsningar misslyckats.

Förutom Hässleholms tätort vill således många av oss i Sösdala, Hästveda, Vittsjö, Bjärnum, Vinslöv, Tyringe, Röke, Mala, Emmaljunga med flera orter ha ett ord med i laget. Ursäkta Bertil Nilsson, undertecknad får naturligtvis inte underlåta att nämna Farstorp.

Således ”ansvariga politiker”, dags att se till att hela kommunen får leva!

Ronny Larsson i Kvistalånga
Håkan Månsson i Sösdala

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se