torsjö live vers2

Anmälan om kränkning på Stöttecenter

Anmälan om kränkning på Stöttecenter

En anställd stödperson på Hässleholms kommuns Stöttecenter försökte övertala en hjälpsökande att berätta vad hen pratar med en annan klient om med motiveringen att stödpersonerna har tystnadsplikt. Det uppges i en anmälan till både omsorgsförvaltningen och polisen.

– Man kan inte använda sin tystnadsplikt för att få ut information om någon, säger enhetschef Malin Påhlsson som ser mycket allvarligt på uppgifterna.

Hon har bett anmälaren om ursäkt och haft samtal med all personal.

Stöttecenter ska ge stöd åt personer som mår psykiskt dåligt . Foto: Berit Önell

Stöttecenter är en unik verksamhet som erbjuder samtalsstöd till alla över 18 år som mår psykiskt dåligt. Här är öppet dygnet runt för både besök och samtal på telefon. Anonymitet utlovas och det behövs varken remisser eller journaler.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt Malin Påhlsson är det särskilt allvarligt att utsatta personer upplever sig kränkta när de söker stöd.

– Alla har ett bagage när de hör av sig till oss, det är väldigt känsligt, säger hon.

Åtgärder har vidtagits för att något liknande inte ska hända igen.

– Vi har pratat om händelsen, men inte vem det gäller eftersom personerna velat hålla det anonymt, säger Malin Påhlsson.

Samtalen har främst handlat om sekretess och bemötande och kommer att fortsätta, men de får hållas på ett principiellt plan eftersom det inte är känt vem i personalen som är skyldig.

– Ingen har gett sig till känna, säger Malin Påhlsson.

Om hon hade vetat vem det var hade det kunna bli aktuellt med någon slags disciplinpåföljd.

– Det kan det ju bli. Sekretessbrott är ju rätt så illa, men det hade berott på vad alla inblandade hade sagt. Nu har vi bara hört en part.

Personalgruppen har diskuterat om det skulle kunna handla om något som formulerats på fel sätt eller uppfattats fel. Men anmälan är tydlig med att personalen försökt pressa fram uppgifter med hjälp av tystnadsplikten.

– Det skulle vara fruktansvärt om det är så. Vi är inte där för att snoka i någons liv. Man delger det man vill och sedan hjälper vi till med det vi kan och det man vill ha hjälp med, säger Malin Påhlsson.

Hon har själv pratat med anmälaren och bett om ursäkt.

– Ja, jag har beklagat det som hänt, verkligen, säger hon.

– Man ska känna sig trygg här.

Anmälaren känner sig mycket kränkt av stödpersonens agerande.

– Det har varit riktigt jobbigt.

Omsorgsförvaltningen hanterade ärendet som “synpunkter och klagomål” och Malin Påhlsson svarade först med ett mejl där hon beklagade att anmälaren känt sig kränkt.

– Tystnadsplikt och sekretess är något som alla som besöker Stöttecenter ska känna sig trygga med att personalen jobbar efter, skriver hon och uttrycker förhoppningen att den drabbade kommer tillbaka till Stöttecenter vid behov av stöd.

Anmälaren tyckte inte att det var särskilt tydligt, men fick vid telefonsamtal alltså också en ursäkt och fick veta att Malin Påhlsson talat med personalen.

– De som jobbar där är väl utbildade? Hur kan man då vara så dum? Jag tycker inte att man ska få göra så utan påföljd. Sekretessen är väl det mest fundamentala i all vård, säger anmälaren.

Polisen har å sin sida lagt ner ärendet som där rubricerades som förolämpning.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se