torsjö live

Gammal vulkan på väg att bli naturreservat

Gammal vulkan på väg att bli naturreservat

Resterna av en vulkan utanför Sösdala som var aktiv för 80 miljoner år sedan är på väg att bli naturreservat.

Platsen är Örnabjär vid Ynglingarum där det finns en så kallad basaltkupp, en spektakulär geologisk formation som är en rest från vulkanens kraterrör. Länsstyrelsen berättar i ett pressmeddelande att förslaget att göra området till naturreservat är ute på remiss till och med den 11 november. Men ärendet har redan kommit långt. Ekonomisk ersättning för bildande av reservatet har betalats ut till markägaren. Beslut väntas före nyår.

Basaltblocket vid Örnabjär föreslås skyddas i ett naturreservat. Foto: Johan Johnmark

Det planerade naturreservatet är 12,7 hektar stort. Det omfattar, förutom vulkanresterna, artrik naturbetesmark och ädellövskog. I naturbetesmarken finns arter som slåttergubbe, jungfrulin och stagg. Ädellövskogen är 120 – 150 år gammal och där finns bland annat koralltaggsvamp, blåsippa och skogsduva.

– Det här är arter vi behöver bry oss om för att kunna behålla den biologiska mångfalden, säger Johan Johnmark, naturskyddshandläggare på länsstyrelsen i Skåne, i pressmeddelandet.

Meningen är inte att reservatet ska bli en stor turistattraktion. På sikt kan en mindre parkeringsplats och en enklare led anläggas.

– Vi vill inte att en bättre tillgänglighet ska leda till att naturvärdena påverkas. Det kommer att vara förbjudet att klättra på eller göra någon annan åverkan på basaltblocken, och förbud att plocka slåttergubbe, säger John Johnmark.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se