Gruppen-3a-328x120

Kommunalråd säger inte nej till utökat bidrag till Hesslecity

Kommunalråd säger inte nej till utökat bidrag till Hesslecity

Inget av de nuvarande kommunalråden vill stoppa ett kraftigt höjt bidrag till Hesslecity. Det stod klart efter kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde på onsdagen. Beslutet var enhälligt och blev att föreslå kommunstyrelsen att ansökan på 2,25 miljoner kronor i fyra år, totalt nio miljoner kronor, överlämnas till budgetberedningen.

Om ansökan beviljas innebär det en 280-procentig höjning av bidraget som de senaste åren varit 800 000 kronor per år. Dock har extra bidrag beviljats till särskilda satsningar såsom Sommar Hässleholm.

Kommunen har tidigare bland annat bidragit till Hesslecitys konserter på Stortorget. Foto: Urban Önell

Motiveringen till höjningen är att arbetet för att göra staden mer attraktiv behöver växlas upp. Det är ett resultat av projektet HUS, Hässleholms utveckling via samverkansmodell, som letts av kommunen och Hesslecity tillsammans med organisationen Svenska stadskärnor. Projektet har pågått i ett och ett halvt år och till största del finansierats med EU-bidrag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Förslaget efter projektets analys innebär att Hesslecity ombildas till en ekonomisk förening, två heltidstjänster finansieras och en mängd förslag på aktiviteter och utvecklingsåtgärder kan förverkligas. Tanken är också att externa köpcentrum ska involveras och att Hesslecity ska få en rådgivande och stöttande funktion gentemot kransorterna.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Urban Önell

Kommunens bidrag ska ingå i en samfinansiering av kostnaderna där fastighetsägarna och näringslivet står för 2 050 000 kronor av budgeten på totalt 4,3 miljoner per år under tiden 2023-2026.

Onsdagens beslut innebär ett visst ställningstagande även om frågan lämnas vidare till budgetberedningen där den kommer att vägas mot andra behov i ett tufft ekonomiskt läge.

– Om man hade tyckt att man absolut inte skulle göra det kunde man lika gärna avslagit. Men det har man inte gjort utan nu lämnas det till budgetberedningen som får göra avvägningarna, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Berit Önell

Läs mer:

2022-10-09 Hesslecity söker nio miljoner från kommunen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se