Budget för häftklammer till Hovdalas vindskydd behövs

INSÄNDARE. ​Så här i det pågående budgetarbetet inom partierna,undrar jag om det någonstans flaggas för ett ordentligt inköp, billigt och bra, av häftklammer,så att de ”tre vise männen” kan fortsätta sitt arbete med att klamra fast barken på de björkstammar som använts till bygget av övernattningskojorna på Hovdala? Barken tenderar ju.som alla andra vet, att […]

Orenat avloppsvatten gick ut i grundvattnet

Det otäta bräddmagasinet vid Hässleholms reningsverk har under närmare 30 år till stor del legat nere i grundvattnet. Det visar mätningar som gjorts i samband med den pågående ombyggnaden och tätningen av bräddmagasinet. Därmed måste en del av det orenade avloppsvatten som släpps ut i magasinet vid höga flöden, det vill säga vid varje större […]