Pumpstation för nära Västra Hassellundens bostäder

Bostäderna kommer för nära pumpstationen i planförslaget för Västra Hassellunden vid Hovdalavägen. Enligt planchef Cecilia Lindgard har avståndet inte diskuterats, trots att Hässleholm Miljös policy säger att det ska vara minst 50 meter vid nybygge. En sådan brist kan också leda till att länsstyrelsen upphäver detaljplanen. Men miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslöt på tisdagen att […]