torsjö live vers2

Äventyra inte Ge och få, en resurs i Hässleholms kommun

INSÄNDARE. Ge och få är en daglig verksamhet som är lagstadgad enligt LSS 9 § 10, vilket förpliktigar. Verksamheten består av att tillvarata sådana inventarier, främst möbler, som blivit över i de kommunala verksamheterna. Efter översyn och eventuellt mindre reparationer får andra kommunala verksamheter överta inventarierna. Ett gott exempel på återanvändning i praktiken. Dessutom sparar […]