torsjö live vers2

Äventyra inte Ge och få, en resurs i Hässleholms kommun

Äventyra inte Ge och få, en resurs i Hässleholms kommun

INSÄNDARE. Ge och få är en daglig verksamhet som är lagstadgad enligt LSS 9 § 10, vilket förpliktigar.

Verksamheten består av att tillvarata sådana inventarier, främst möbler, som blivit över i de kommunala verksamheterna. Efter översyn och eventuellt mindre reparationer får andra kommunala verksamheter överta inventarierna. Ett gott exempel på återanvändning i praktiken. Dessutom sparar Hässleholms kommun betydande belopp när man inte behöver köpa nya saker. Ge och Få är därmed ett föredöme i hållbarhets­arbetet i Hässleholms kommun.

Ge och Få fungerar som daglig verksamt väldigt bra och ger deltagarna en mycket meningsfull sysselsättning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Efter en flerårig beslutsprocess finns nu förslag om ett delvis byte av lokaler. Det drivande i detta är att en lokal som det dagligen bedrivs verksamhet i skall överlämnas till en verksamhet som bedriver ”eventverksamhet”, vilket innebär en betydligt mindre utnyttjandetid. Förslaget innebär att den lämnade lokalen skall ersättas med två andra lokaler.

Den första föreslagna lokalen kan vi kalla ”plåtskjulet” , i dag ett kallförråd. Den avses upprustas med viss värmeisolering och förses med några fönster. Vi i FUB – Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna – anser att det handlar om arbetslokaler som skall vara inredda som sådana t. ex. med wc och anständig temperatur i lokalen. Dessutom är lokalen så placerad att ytterligare personal behöver anställas, vilket fördyrar det hela. FUB anser att förslaget är undermåligt och förkastar därmed förslaget.

Den andra lokalen kan vi kalla ”måleriverkstaden”. En lokal som är extremt miljöförorenad. Om en allergiker går in i lokalen så påverkas denne omedelbart. Om lokalen skall användas som arbetsplats måste en mycket omfattade sanering ske till en kostnad som inte är försvarbar. I värsta fall måste lokalen rivas och återuppbyggas. FUB anser att förslaget rymmer så stora risker att det därmed bör förkastas.

Det är nu upp till er politiker att ta er ansvar för denna surdeg som fått jäsa under allt för många år. Var och en av er, inklusive den jävige, måste ta sitt förnuft till fånga och säkerställa att Ge och Få får behålla sina ändamålsenliga lokaler, annars äventyras verksamheten.

FUB anser att det är en förtroendefråga som lyder:

Kan vi lita på det politiska beslutssystemet i Hässleholms kommun?

Denna fråga får oss att tvivla.

Enligt styrelsebeslut i FUB Hässleholm

Kjell Göran Hansson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se