Gruppen-3a-328x120

L kräver svar på fullmäktige om Ge och Få

L kräver svar på fullmäktige om Ge och Få

Liberalernas Agneta Olsson Enochsson kräver svar från kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) om Ge och Få. Via en interpellation till kommunfullmäktige vill hon ha svar på fyra frågor som enhetscheferna på den dagliga verksamheten ställt i en insändare i både Norra Skåne och Frilagt.

I interpellationen citerar Agneta Olsson Enochsson insändaren om att styret väljer att slänga ut daglig verksamhet (Ge och Få) från sina lokaler till förmån för modelljärnvägsföreningen och att de känner sig “överkörda, arga men framförallt ledsna på hur ni ser på målgruppen vi driver vår verksamhet för”.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Agneta Olsson Enochsson (L) vill ha svar om Ge och Få. Foto: Berit Önell

Hon betonar att Ge och Få är en lagstadgad verksamhet enligt LSS med cirka 25 deltagare och fyra medarbetare. De sparar flera miljoner kronor årligen åt kommunen genom att renovera och förmedla begagnade inventarier inom kommunen. 2022 förmedlades över 10 000 inventarier.

– Vi i Liberalerna förstår vikten av denna verksamhet och har tidigare uttryckt vår oro när styret

prioriterar ner LSS-verksamhet. Respekten för den enskilda människans frihet och värdighet är

utgångspunkten för all liberal politik. Det är särskilt viktigt när det handlar om människor som mött

hinder i livet – för vilka friheten inte är självklar. skriver Agneta Olsson Enochsson.

Därför anser hon att de frågor som enhetscheferna ställer i sin insändare kräver svar och väljer att ställa dem i kommunfullmäktige.

Här är frågorna:

1. Den första lokalen som Ge och Få blivit hänvisade till är ett plåtskjul i närheten som

förvaltningen ska göra i ordning med värme och dagsljus. Summan vi har fått till oss är att

denna renovering av plåtskjulet kommer att kosta 1,8 miljoner. Stämmer den summan?

2. Andra lokalytan Ge och Få blivit hänvisade till är militärens gamla lackeringsverkstad. Här

finns tjocka lager färg på golv, väggar, tak och kemikalierna sticker i ögonen när man vistas i

lokalen. Är detta en lokal ni anser vara tjänlig att vistas i? Eller tänker ni lägga flera miljoner

på att sanera den?

3. Hur är beslut tagna, vi hittar inte detta i något protokoll?

4. På modelljärnvägsföreningens hemsida har det utgått en inbjudan till Tågmarknad 2023 där

föreningen hänvisar: ”Målsättningen är att samla all försäljning i vår nya eventhall”. Deras

eventhall är Ge och Fås nuvarande lokal. Hur kan en ideell förening få gå före en lagstadgad

verksamhet?

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se