torsjö live vers2

Lagstadgad verksamhet kastas ut till förmån för modelltåg

Lagstadgad verksamhet kastas ut till förmån för modelltåg

INSÄNDARE. Vi vill ställa några frågor till styret i Hässleholm samt tekniska nämnden.

I tisdags 14/2 skrev styret i Hässleholm, och vi citerar: ”Det viktiga är att ni kommuninvånare förstår att vi gör allt vi kan för att våra viktiga verksamheter som vård och skola ska bli så lite drabbade som möjligt”.

Hur resonerar ni då när ni väljer att slänga ut daglig verksamhet (Ge och Få) från sina lokaler i förmån till modelljärnvägsföreningen? Ge och Få är en lagstadgad verksamhet enligt 9 § 10 LSS, här arbetar cirka 25 deltagare och 4 medarbetare. Ge och Få förmedlar kommunens inventarier mellan alla förvaltningar. 2022 förmedlade Ge och Få över 10 000 inventarier vilket medför att kommunen sparat många miljoner under flera års tid tack vare denna verksamhet.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Ge och Få har blivit hänvisade till nya lokaler från ordförande och vice ordförande i Omsorgsnämnden efter besked från Tekniska nämnden. Beskedet var att Ge och Få ska lämna lokalen någon gång under perioden maj–juli.

  1. Den första lokalen Ge och Få blivit hänvisade till är ett plåtskjul i närheten som Tekniska förvaltningen ska göra i ordning med värme och dagsljus. Summan vi har fått till oss är att denna renovering av plåtskjul kommer att kosta 1,8 miljoner. Stämmer den summan?
  2. Andra lokalytan Ge och Få blivit hänvisade till är militärens gamla lackeringsverkstad. Här finns tjocka lager färg på golv, väggar, tak och kemikalierna sticker i ögonen när en vistas i lokalen. Är detta en lokal ni anser vara tjänlig att vistas i? Eller tänker ni lägga flera miljoner på att sanera den?
  3. Hur är besluten tagna, vi hittar inte detta i något protokoll?
  4. På modelljärnvägsföreningens hemsida har det utgått en inbjudan till Tågmarknad 2023 där föreningen hänvisar: ”Målsättningen är att samla all försäljning i vår nya eventhall”. Deras nya eventhall är Ge och Fås nuvarande lokal. Hur kan en ideell förening få gå före en lagstadgad verksamhet?

Dessa beslut är tagna mot vår vilja. Vi känner oss överkörda, arga men framför allt ledsna på hur ni ser på målgruppen vi driver vår verksamhet för.

Enhetscheferna för Daglig verksamhet i Hässleholms kommun
Lena Hedvall Nilsson
Ann-Charlotte Krüger
Sanna Öhrling

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se