Gruppen-3a-328x120

Modelljärnvägen tränger undan daglig verksamhet

Modelljärnvägen tränger undan daglig verksamhet

Kommunens dagliga verksamhet Ge och Få, som renoverar möbler för återanvändning inom kommunen, kan tvingas flytta till sämre och mindre lokaler. Hässleholms Modelljärnvägsförening, som idag är inhyst i en del av verksamhetens två lokaler, föreslås ta över hela denna och har redan annonserat om en höstmässa i sin nya eventhall. Ge och Fås deltagare med funktionsvariationer erbjuds istället bland annat ett plåtskjul och en gammal lackeringsverkstad som kräver sanering. Lokalerna ska renoveras, men pengarna räcker inte till att uppfylla omsorgens krav. Ansvariga inom omsorgen protesterar och deltagarna pratar om att demonstrera.

Ge och Få ska byta den stora lokalen till vänster mot det röda skjulet i bakgrunden, enligt styrande politiker. Foto: Berit Önell
Hela lokalen har fått tömmas tre gånger om året för Modelljärnvägsföreningens utställningar och marknader. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Diskussioner om lokalerna har pågått i flera år. Orsaken är främst flyttkarusellen när Modelljärnvägsföreningen tre gånger per år fått använda hela den stora lokalen till utställningar och marknader. Då måste Ge och Få ut. Enligt enhetschef Lena Hedvall Nilsson tvingades Ge och Få förra året under 30-40 verksamhetsdagar tömma hela ytan som fungerar som både möbellager och arbetslokal.

– Det är lagstadgad verksamhet som inte har kunnat fungera, säger hon.

De flesta av möblerna har då tillfälligt flyttats till det oisolerade skjulet cirka 70 meter åt sidan från de nuvarande lokalerna.

– Det har varit så fullt där att vi inte kommit åt något, säger Lena Hedvall Nilsson.

Nu tycker hon att det får räcka.

– Vilken annan grupp hade de hänvisat till ett skjul?

– Det här tar på både deltagare och personal. Det har hållit på i så många år. Deltagarna säger att de vill ut och demonstrera.

Behöver saneras

Lena Hedvall Nilsson kan inte heller acceptera att en del av verksamheten förvisas till lackeringsverkstaden i den byggnad som Ge och Få ska ha kvar.

– Absolut inte. Där är det största bekymret. Det behövs sanering, vi pratar om många miljoner, säger hon.

Hon berättar om en stickande lukt i en lokal som ingen mår bra av att vistas i.

– Vi frågade tekniska förvaltningen för några år sedan om den kunde saneras. Men då blev det blankt nej. Det var alldeles för dyrt.

Hon är irriterad över att politiker kallar den stora lokalen rakt över gårdsplanen för lager.

– Det är en arbetsyta. De tror att vi bara har en massa möbler som står där, men deltagarna är inne och jobbar i detta hela tiden. Det kommer nya saker, vi har kunder som kommer och tittar, det packas och vi bygger om stora skrivbord till vanliga, förklarar hon.

Idag tar deltagarna alltså hand om möbler i båda lokalerna. Glasdörrarna gör att personalen kan ha koll.

Enligt omsorgen används båda lokalerna idag som både lager och arbetsyta. Foto: Berit Önell

Lena Hedvall Nilsson förstår inte hur Ge och Få skulle klara sig med mindre ytor än idag.

– Samtidigt får vi veta att vi ska öka varje år.

”Föreningens intressen går före”

Hon har inget emot att verksamheten flyttar om det sker till likvärdiga eller bättre lokaler.

– De får jättegärna hitta andra lokaler till oss. Vi skulle vara gladast i kommunen om det blev skilsmässa från föreningen, säger hon.

– Föreningens intressen går före.

Hon undrar varför föreningen ska ta så mycket mer yta bara för att ha utställningar några gånger per år.

– Vad ska de ha där när det inte är utställningar? De kan väl inte slänga ut oss och sedan låta det stå tomt.

Modelljärnvägen har idag en mindre lokal i byggnaden, men behöver större ytor vid utställningar och marknader. Foto: Lotta Persson

Hon har reagerat på att en ledande politiker, Christer Caesar (KD), är ordförande i Hässleholms Modelljärnvägsförening.

– Han har hållit i taktpinnen hela tiden. Att han inte varit involverad stämmer inte, säger hon.

Han var bland annat med vid ett möte om en föreslagen ny lokal för Ge och Få för ett drygt år sedan. Då var tanken en nybyggnad av en hall på baksidan av den byggnad som den dagliga verksamheten har för sig själv och att denna skulle byggas ihop med skjulet. Det tyckte personalen lät bättre, men även den gången var drivkraften något annat än Ge och Fås behov. I en skrivelse om verksamhetens behov står det inledningsvis: “Ge och Få behöver omlokalisera delar av sina lokaler för att bereda plats åt annan intressent”. Skjulet behövde då bland annat isolering, innertak, fönsterparti i minst en av portarna, vaskar och toaletter, värme, datorarbetsplats och eluttag. I konceptet ingick även sanering av lackeringsverkstaden.

Inga pengar till toaletter

Men denna gång finns varken pengar till sanering eller vaskar och toaletter i skjulet med i underlaget från tekniska förvaltningen, däremot ingår sex portar med glas. Eventuellt kan det bli en bod-toa. 1,8 miljoner kronor har avsatts till “lokalförändring för Ge och Få”.

– Den summan är rent politisk. Fastighetsavdelningen har tittat på hur man skulle kunna ha gjort. Sedan tyckte de att det blev lite för mycket och sänkte summan, säger tekniske chefen Mats Svensson.

Fastighetschef Marcus Dalén säger att han uppskattade kostnaden och gav ett muntligt besked, men minns inte beloppet.

Lena Hedvall Nilsson har tillsammans med två andra enhetschefer skrivit en insändare med skarp kritik mot flyttprojektet.

– Det är synsättet på vår verksamhet som är den stora frågan, säger hon.

Det har nu gått ett par veckor sedan personalen fick veta att Ge och Få är uppsagda och att flytten ska ske under maj-juli.

– Jag vet inte vilka som har fattat beslutet, säger Lena Hedvall Nilsson.

Hon har bara sett ett brev från omsorgsnämndens ordförande Robin Gustavsson (KD) till verksamhetschef Malena Sylvan där förändringen beskrivs. Förutom skjulet och lackeringsverkstaden sägs där att en hall i den befintliga byggnaden där man idag kan backa in lastbilar med möbler istället ska bli verksamhetslokal.

Verksamhetschefen har sagt nej

Malena Sylvan vet inte heller var förslaget eller beslutet kommer ifrån.

– Jag har faktiskt ingen riktig klarhet i det här. Jag vet inte att det ska upp till omsorgsnämnden, säger hon.

Hon har inte fått något utredningsuppdrag.

– Jag har bara fått ett förslag från vår ordförande. Jag sa direkt nej, det här funkar inte, säger hon.

Även hon anser lackeringsverkstaden olämplig och betonar att den lokal man kan tvingas lämna inte bara är ett lager utan också en arbetslokal. Toaletter och vaskar behövs i skjulet.

Hon har fått besked att temperaturen i skjulet bara ska vara 15 grader eftersom det klassas som förråd.

– Det blir lite kallt att jobba i, säger hon.

En annan nackdel är att skjulet ligger vid sidan så att det inte går att se in där även om det blir glasade dörrar.

– Det är en trygghet för deltagarna att personalen kan se dem idag.

Hon betonar deltagarnas särskilda behov.

– Daglig verksamhet utgår ifrån att deltagarna ska kunna göra så mycket som möjligt själva. Utifrån det kanske det behövs mer lokalyta än om jag skulle göra det, säger hon.

Möte på fredagen

Under fredagen ska hon tillsammans med personal från ge och Få träffa ordförandena i både tekniska nämnden och omsorgsnämnden.

Robin Gustavsson (KD) ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Berit Önell

Robin Gustavsson uttrycker det som att tekniska förvaltningen behöver lokalen.

– Det innebär att Ge och Få erbjuds en annan lokal för lager och förråd, säger han.

Han beskriver lokalen som i huvudsak ett lager med en liten hörna som man jobbar i.

– Arbetshörnan är en senare fråga, säger han.

Ett nytt lager i skjulet ska inte vara en lokal där deltagarna arbetar hela dagen. Istället ska arbetet koncentreras till den andra byggnaden.

– Vi blir erbjudna lokaler och får göra det bästa av det.

Enligt Robin Gustavsson är definitivt beslut inte fattat.

– Den frågan pågår, säger han och betonar att det ska göras risk- och konsekvensbedömningar, hållas facklig samverkan med mera.

– Efter de kontakterna så får vi se vad vi kommer fram till, säger han.

Han berättar att han vid två tillfällen sedan nyår besökt Ge och Få för att själv sätta sig in i frågan, men också pratat med personalen.

”Vi tycker att de kan jobba lite smartare”

– Vad jag förstår ha verksamhetschefen sedan pratat med personalen så de ska ha fått information, säger han.

Christer Caesar (KD), ordförande i Hässleholms Modelljärnvägsförening. Foto: Berit Önell

Han vill inte kommentera konflikten med Modelljärnvägsföreningen.

– Jag är inte inblandad i det, jag har inga kommentarer överhuvudtaget, säger han.

Christer Caesar vill inte heller svara på några frågor om Ge och Få.

– Jag har inga kommentarer om det överhuvudtaget, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) säger att det beslut som finns om Ge och Fås flytt är att 1,8 miljoner kronor avsatts i budgeten.

– Vi har jobbat med det här i fyra år. Nu lägger vi de här pengarna för att de ska få det så bra som möjligt, förklarar hon.

Hon betonar att styret tittar på alla lokalytor för att spara pengar istället för att spara på personal.

– Här är det väldigt stora ytor. Vi tycker att de kan jobba lite smartare. Jag har full förståelse för att det är jobbigt med förändringar, särskilt för dem. Men de skulle kunna få bättre ruljans på saker som är där. Jag tror inte att de behöver så jättestort lager som idag, säger hon.

Den planerade flytten innebär att Ge och Få får ungefär en tredjedel mindre lokalyta än idag.

– När de väl har landat tror jag att det blir jättebra, säger Hanna Nilsson.

”Måste inte ha 2 500 kvadratmeter”

Ni skulle inte dra ner på kärnverksamheter, detta är väl kärnverksamhet?

– Jo, men de måste inte ha cirka 2 500 kvadratmeter.

Finns det något underlag eller utredning om hur de kan jobba i framtiden?

– Nej, det tror jag inte, säger Hanna Nilsson.

Hanna Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Berit Önell

Hon känner till att Ge och Få tvingats tömma lokalen flera gånger per år för modelljärnvägsföreningens evenemang.

– Det är jobbigt för Ge och Få varje gång de ska flytta ut. Det blir bättre om lokalerna blir pemanenta, säger hon.

Möjligheten att hyra ut en del av lokalen till ett företag är också ett plus. Men något avtal är ännu inte klart och Hanna Nilsson vill inte berätta vilket företag det gäller.

– Det är en diskussion som pågår, säger hon.

Hon konstaterar att föreningen också kommer att få betala högre hyra när den får större lokal.

Berit Önell

Läs enhetschefernas insändare:

Lagstadgad verksamhet kastas ut till förmån för modelltåg

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se