Omsorgens arbetsmiljö uppfyller inte kraven

Omsorgsnämnden i Hässleholm bedriver inte ett tillräckligt arbetsmiljöarbete, varken utifrån lagstiftningen eller efter sina egna mål och riktlinjer. Det konstaterar revisorerna i en granskningsrapport. Bland annat behöver uppföljningen bli bättre vid konstaterade brister i arbetsmiljön, chefer behöver få bättre förutsättningar för att förbättra arbetsmiljön, det saknas systematisk uppföljning av avgångsorsaker och det är låg svarsfrekvens […]

Det ena tokeriet efter det andra från styret

INSÄNDARE. Vet ej hur man skall känna eller reagera på det ena tokeriet efter det andra från styret i Hässleholm med SD, KD och M. Att gång på gång komma med utspel utan dialog, konsekvensanalys, förankring eller minsta samtal med oppositionen. Montessoriskolor, flytt av högstadieskolor, vattentaxor, försämringar för våra äldre eller omsorgstagare är några exempel. […]

Freud får vänta

INSÄNDARE. Stanley Hallström är väldigt noga med bevisföringen. Det är åtminstone vad han påstår när han bråkar med mig. I praktiken är det nog svårt för honom att själv uppfylla sina högt ställda krav. Hallström läser nämligen dåligt och fattar ännu sämre. Nej, Stanley Hallström. Jag känner mig inte ”personligt kränkt” av dig och din […]