torsjö live vers2

Företagare i Tyringe dömda för penningtvätt

Företagare i Tyringe dömda för penningtvätt

Två företagare i Tyringe har dömts för penningstvättsbrott och grovt penningtvättsbrott tillsammans med två män från Helsingborg. Enligt Helsingborgs tingsrätts dom användes kortterminaler för bedrägliga köp och två kortföretag lurades på det sättet på över två miljoner kronor.

Kortföretagen vilseleddes att betala ut stora belopp till så kallade inlösenkonton. Kortföretagen har betalat ut en del av dessa pengar utan att det funnits täckning för dem. Därefter fördes pengarna vidare till flera andra konton som disponerades av företagarna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Företagen har haft förhållandevis låga årsomsättningar och deras intäkter har normalt legat på några hundra kronor åt gången. Vid de bedrägliga köpen har det handlat om tusentals kronor per transaktion. Korten har i de flesta fall varit utfärdade utomlands. Kortuppgifterna har många gånger knappats in manuellt och “forcerats” igenom.

Åklagaren har inte kunnat bevisa att företagarna utfört bedrägerierna mot kortföretagen, däremot att de fört över pengar eller låtit någon annan föra över pengar till deras konton i syfte att dölja att de kom från brottslig verksamhet. Helsingborgs tingsrätt bedömer vissa av brotten som grova eftersom de gällt stora belopp.

Den ene Helsingborgsföretagaren har erkänt att han fört över pengar och skulle få fem procent av beloppet som betalning. Han döms för åtta fall av grovt penningtvättsbrott varav fyra grova. Den andre helsingborgaren förnekar att han varit delaktig, men det är klarlagt att hans konton och bank-id använts vid överföringarna i ett fall av grovt penningtvättsbrott.

Den ene Tyringeföretagaren har två näringsverksamheter. Han nekar till det mesta han åtalats för men tingsrätten tror inte på hans förklaringar och dömer honom för ett fall av grovt penningtvättsbrott och tre fall av penningtvättsbrott av normalgraden. Den andre Tyringebon nekar helt till brott men döms för ett fall av grovt penningtvättsbrott.

Alla fyra får villkorlig dom och dagsböter, bland annat för att det gått lång tid sedan brotten begicks 2019. För en av helsingborgarna så lång tid att det innebär en kränkning av hans rätt till rättegång inom skälig tid enligt Europakonventionen.

Den Tyringebo som dömdes för ett fall av grovt penningtvättsbrott är tidigare dömd för just penningtvättsbrott och fick även då villkorlig dom och dagsböter, men Helsingborgs tingsrätt bedömer ändå att han inte kommer att fortsätta begå brott utan uppfyller kraven för villkorlig dom.

Den andre Tyringebon dömdes i november 2022 till dagsböter för olovlig befattning med punktskattepliktiga varor, olovlig tobakshantering och olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor. 2018 fick han villkorlig dom för misshandel, men inte heller det hindrar tingsrätten från att besluta om samma påföljd.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se