torsjö live vers2

Omsorgspersonal tryckte förgäves på överfallslarm

Bilden visar hemtjänstbilar.

Två gånger på en vecka har omsorgspersonal i Hässleholms kommun förgäves tryckt på sina överfallslarm. Båda gångerna har hotfulla situationer löst sig med hjälp av kollegor, men ansvariga i kommunen ser allvarligt på incidenterna och en stor utredning har dragits igång. Kommunens säkerhetsavdelning är involverad och även upphandlingsenheten som tecknat avtalet med säkerhetsföretagen där ansvariga […]