torsjö live vers2

Jäv vid nytt beslut om bankens bygglov

Jäv vid nytt beslut om bankens bygglov

En jävig politiker tjänstgjorde när miljö- och stadsbyggnadsnämnden vid ett extra sammanträde nyligen skulle fatta ett nytt beslut om bygglov för Sparbanken Göinges utbyggnad i Vinslöv. Den uppmärksammade förfalskning som en handläggare nu är avstängd för skulle ersättas av ett korrekt beslut. Nu visar det sig att det beslutet kan vara ogiltigt på grund av jäv. Ordförande Bo Persson (M) bekräftar att Cecilia Tönning (SD) var jävig eftersom hon är huvudman i Sparbanksstiftelsen i Vinslöv, vilket han inte kände till. Vice ordförande Johan Lindman (S) meddelade före mötet att han var jävig av samma orsak och därför inte skulle delta.

Cecilia Tönning har dessutom känt till att banken påbörjat bygget, åtminstone sedan den 23 maj då hon gillade ett inlägg om det på bankens Facebooksida. Men det minns hon inte.

Bilden visar en illustration av utbyggnaden.
Även det nya beslutet om bygglov för banken i Vinslöv kan vara ogiltigt, nu på grund av jäv. Illustration ur bygglovshandlingarna

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Boverket förklarar på sin hemsida att reglerna om jäv är extra viktiga att beakta i ärenden som utgör myndighetsutövning. Dit räknas de flesta beslut i en byggnadsnämnd.

– För att jäv ska föreligga krävs det inte att personen är partisk utan det är tillräckligt att situationen är sådan att det finns skäl att misstänka partiskhet för att det ska vara jäv, skriver Boverket.

Om en jävig person deltar i ett beslut tillkommer beslutet i felaktig ordning. Det finns flera rättsfall där beslut i byggnadsnämnder upphävts på grund av jäv, bland annat när det gäller bygglov.

Sparbanksstiftelsen i Vinslöv är majoritetsägare i banken. Stiftelsens styrelse och huvudmän utses av årsstämman, men kommunfullmäktige utser också tolv huvudmän. Styrelsens ordförande är dessutom en kommunpolitiker, Robin Gustavsson (KD).

Cecilia Tönning är ersättare i miljö- och stadsbyggnadsnämnden och tjänstgjorde vid det extra sammanträdet istället för Jonas Klein (FV).

”Har funderat lite på det själv”

Hon säger till Frilagt att hon inte vet om hennes uppdrag som huvudman i Sparbanksstiftelsen innebär jäv.

– Jag har funderat lite på det själv, säger hon.

Hon förklarar att kallelsen till det extra sammanträdet kom på kort varsel och att hon fick handlingarna kvällen före.

– Jag fick läsa dem en stund innan mötet, säger hon.

Att det fanns misstankar om en förfalskning framgick varken i handlingarna eller på sammanträdet.

Vad tycker du om att ni inte fick mer insyn i ärendet?

– Det har jag inte direkt någon åsikt om. Det blir lätt att du vrider och vänder på saker. Ingen kommentar, säger hon.

Bo Persson säger att det inte var lätt att skicka ut handlingar när det inte fanns några.

Trots att Johan Lindman alltså inte närvarade på grund av jäv diskuterades inte jävsfrågan vid sammanträdet och Cecilia Tönning sa ingenting.

”Olämpligt om man har anknytning till en verksamhet”

Bo Persson berättar att Johan Lindman anmälde jäv före mötet på grund av “anknytning till banken” genom sin roll som huvudman i Sparbanksstiftelsen.

När Frilagt frågar om en huvudman i stiftelsen ska anses som jävig svarar Bo Persson tydligt ja. Men han säger att det var en nyhet för honom att Cecilia Tönning också var huvudman.

Han konstaterar att den enskilde är skyldig att känna till och tala om att den kan vara jävig.

– Om någon ingår i en bolagsstyrelse eller liknande är det naturligtvis inte lämpligt att fatta beslut. Jag kan väl bara konstatera att det är olämpligt om man har anknytning till en verksamhet, säger han.

Måste beslutet nu tas om?

– Jag vet inte, säger Bo Persson, men förklarar att han får ta upp frågan efter helgen.

Efter en stund ringer han tillbaka till Frilagt och säger att han läst protokollet och sett att Cecilia Tönning inte tjänstgjort som ersättare vid sammanträdet. När Frilagt ifrågasätter det läser han en gång till och tvingas ändra sig: Hon deltog i beslutet.

Bygget känt för flera månader sedan

Enligt bygglovschef Katarina Finyak upptäckte kommunen först för några veckor sedan att banken påbörjat utbyggnaden. Därefter hölls ett möte där banken visade upp ett bygglovsbeslut som alltså inte var giltigt. Det hade ett falskt ärendenummer och var inte inlagt i ärendesystemet för bygglov.

Bilden visar inlägget på bankens Facebook om att bygget startat.
Cecilia Tönning var en av många som gillade inlägget på bankens Facebooksida den 23 maj om att bygget startat.

Men redan den 23 maj berättade Sparbanken Göinge på sin Facebooksida att bygget var igång. Inlägget gillades av många, även kommunpolitiker och däribland Cecilia Tönning. Ännu tidigare, den 28 mars, delade banken en artikel från Norra Skåne om att banken skulle byggas ut och att första spadtaget kommer att tas i maj. Vd Mikael Bosson visade upp ritningarna för utbyggnaden på bild.

Hur kan då inte miljö- och stadsbyggnadskontoret känna till bygget förrän flera månader senare?

– Vi kände inte till det. Jag fick vetskap om det från förvaltningen. Jag har inte sett det i Norra Skåne. Ingen som känt till det har berättat det för mig, säger Bo Persson.

Han vill inte spekulera i varför de två nämndsledamöter som är huvudmän i Sparbanksstiftelsen inte sagt något.

– De har väl levt i tron att allt var i sin ordning, säger han.

När Frilagt frågar Cecilia Tönning om hon före det extra sammanträdet visste att banken fått bygglov för utbyggnaden svarar hon först nej. Sedan medger hon att hon fått kännedom om planerna via stiftelsen.

– Lite grand har vi fått information, säger hon.

Du gillade bankens inlägg på Facebook om att bygget startat den 23 maj?

– Det är möjligt. Det är inget jag har något minne av, säger hon.

Hon vet inte heller om hon sett artikeln i Norra Skåne i mars.

Vägrar svara i telefon

Katarina Finyak vägrar fortfarande att svara på Frilagts frågor på telefon, trots att hon talat med Norra Skåne om ärendet och trots att kommunjurist Magnus Gjerstad råder henne att ringa upp. Hon vill ha frågor på mejl, vilket hon får, men när vi vill ha svaren på telefon ber hon istället om fler frågor.

– Om du inte skickar några frågor så förutsätter jag att du inte har några frågor som du vill ha besvarade, skriver hon, trots att vi alltså redan skickat flera frågor.

På onsdagsmorgonen ber hon att få frågorna en gång till. På torsdagseftermiddagen svarar hon per mejl, vilket leder till följdfrågor som hon bara delvis svarar på under torsdagen.

Hon berättar att den påbörjade byggnationen upptäcktes vid ett privat besök i Vinslöv. På följdfråga svarar hon att det var hon själv som var där.

– När det gäller större byggnationer så brukar detta vara känt av mig som avdelningschef samt av övriga handläggare på bygglovsavdelningen, skriver hon.

Dokumentet inte underskrivet

Vid kontroll i ärendehanteringssystemet fanns inget registrerat ärende om bygglov på fastigheten. Banken informerades om att de inte hade bygglov, men sa att de fått ett beslut. Ett möte bokades och banken visade ett dokument som rubricerades som ett bygglovsbeslut. Dokumentet var inte underskrivet. Informationen i det var bristfällig och följde inte den mall som brukar användas.

Visste du inte att det fanns en ansökan om bygglov, den var ju daterad redan i september 2022?

– Nej, vi visste inte att det inkommit en ansökan då ansökan hade inkommit till en enskild handläggares mail och sedan inte registrerats.

Katarina Finyak
– Det är upp till polisen att spekulera i vem som har tagit fram handlingen, tycker Katarina Finyak nu. Foto: Urban Önell

Förfalskningen är fortfarande inte polisanmäld.

– Det kan bli tal om polisanmälan, dock måste vissa ytterligare faktorer utredas, skriver Katarina Finyak.

Hur vet ni att banken inte är delaktig i eventuell förfalskning?

– Det är upp till polisen att spekulera i vem som har tagit fram handlingen.

Katarina Finyak vill inte svara på ytterligare följdfrågor, bland annat angående varför hon tidigare sa att banken inte kunde veta att handlingen var falsk om hon nu inte vet vem som tagit fram handlingen.

– Jag kan inte uttala mig mer i dagsläget kring innehållet i den utredning som pågår då det är kopplat till ett personalärende, skriver hon på fredagsmorgonen.

Personalärenden är dock enligt offentlighets- och sekretesslagen uttryckligen offentliga utom i några få undantagsfall som inte är aktuella här. Frilagt ifrågasätter därför detta och påminner om att vi inte fått svar på alla frågor. Men något mer svar kommer inte.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se