torsjö live vers2

Harry får inte åka skolbuss med kompisarna

Bilden visar Sara Johansson med barnen Harry och Sally.

När skolan startar imorgon får sexårige Harry Johansson inte åka skolbuss till Röke skola med de andra barnen från lilla Barkhult utanför Hörja. Kommunen har dragit gränsen för upptagningsområdet till Röke skola så att att familjens hus hamnar utanför. Istället hänvisas Harry till Västra Torups skola som ligger längre bort. Mamma Saras vädjanden hjälper inte, […]

Massutrotning i skuggan av klimatfrågan

INSÄNDARE. Det som följer rör vår livsviktiga miljö som nu tycks kommit i skuggan av den helt överskuggande klimatfrågan. Undertecknad vill understryka att klimatfrågan naturligtvis också måste lyftas, debatteras och ses ur olika aspekter. Vi som körde bil på 1970-talet påminns om att vi sommartid kunde tvingas stanna på ”macken” för att få vindrutan rengjord. […]