torsjö live vers2

Kalkylen för badhuset ska kontrolleras

Bilden visar hur badhusets fasad kan komma att se ut.

Kalkylen för det nya badhuset måste kontrolleras före kommunfullmäktiges sammanträde på måndag. Det säger Stefan Larsson (M), ordförande i styrgruppen för badhuset, efter Frilagts artiklar om de inaktuella kostnaderna per år för investering och drift. – Vi måste ha det här utrett, annars har politikerna svårt att fatta beslut, förklarar han. I vilket fall planerar […]

Dyrt badhus är inte god hushållning med skattemedel

INSÄNDARE. I den aktuella badhusfrågan i Hässleholm har Folkets väl konsekvent drivit linjen att först måste vi bestämma hur många badhus kommunen har råd att driva, innan ett nybygge i Hässleholm kan komma på tal. Med nuvarande inställning hos övriga partier riskerar skattebetalarna att få ett mycket dyrt (minst 405 miljoner kronor!) och komplicerat badhus […]