torsjö live vers2

Dyrt badhus är inte god hushållning med skattemedel

Dyrt badhus är inte god hushållning med skattemedel

INSÄNDARE. I den aktuella badhusfrågan i Hässleholm har Folkets väl konsekvent drivit linjen att först måste vi bestämma hur många badhus kommunen har råd att driva, innan ett nybygge i Hässleholm kan komma på tal. Med nuvarande inställning hos övriga partier riskerar skattebetalarna att få ett mycket dyrt (minst 405 miljoner kronor!) och komplicerat badhus med höga driftskostnader i centralorten, samtidigt som det finns ett antal simhallar i kransorterna med sina driftskostnader och varierande behov av renovering. Det är inte att ta ansvar för en god hushållning med skattemedel.

Den aktuella kalkylen för ett nytt badhus baseras på en ränta på 1,5 procent. Denna ränta är idag uppe på drygt 3 procent. De kalkylerade årliga ränte- och avskrivningskostnaderna på 18 miljoner kronor riskerar alltså att redan innan bygget startat ha ökat med 6 miljoner! Även drifts- och besökskalkylerna är behäftade med stora osäkerheter som riskerar att ytterligare fördyra hela projektet.

Folkets väl anser att det i den svåra ekonomiska situation kommunen befinner sig i är mycket olämpligt att dra igång ett så osäkert investeringsprojekt innan kommunens hela badhussituation analyserats och behoven fastställts. Innan en simhall (utan ”badland” men med 50 meters bassäng) kan bli aktuell måste övriga simhallars framtid ha bestämts. Skattebetalarnas pengar måste förvaltas på ett ansvarsfullt sätt, inte slösas bort på överdimensionerade prestigeprojekt.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Ernst Herslow, Folkets väl
Ledamot kommunfullmäktige

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se