Grönt och klimatsmart i MP:s budget

Miljöpartiet vill höja skatten med 20 öre för att kunna satsa på energieffektivisering och solenergi som på sikt sparar pengar åt kommunen. Partiets budgetförslag finansierar den bortprioriterade åtgärdsplanen för Finjasjön och kräver att kostnadseffektiviseringarna på tekniska förvaltningen inte sker på bekostnad av kravodlad mat eller förnyelsebara drivmedel. MP vill även prioritera förebyggande arbete mot psykisk […]

Ifrågasätter kostnader för renovering av Bjärnums simhall

Bilden visar Bjärnums simhall.

Kostnaderna för att renovera Bjärnums simhall ifrågasätts av Bjärnums simhallsvänner som nu tagit fram egna offerter med betydligt lägre priser för vattenrening och byte av ytskikt i dusch och omklädningsrum. Dessa har skickats till kommunen tillsammans med ett brev som vädjar om att simhallen ska renoveras och bevaras. Gruppen Bjärnums simhallsvänner bildades efter att det […]