Det jag önskar mig av julen

Bilden visar en gammaldags julkrubba

Välkommen till världen!Barnet togs emot med glädje– den första julen i BetlehemÄnglar, herdar och visa män,– alla ville de bejaka den nyfödde och efterlängtade En förlossning i ett stallär allt annat än ordnad och hygieniskoch ett fähus är inte någon lyckad platsför att ta emot gäster på I den bästa av världarblir både nyfödda barnoch […]

Socialens arbetsmiljökatastrof – näst högst personalomsättning i Skåne

Medarbetare på socialförvaltningen, i synnerhet socialsekreterarna, säger upp sig. Om och om igen. De står inte ut med arbetsmiljön. Enligt cheferna är orsaken ökad arbetsbelastning, inte brister i arbetsmiljöarbetet. Socialnämnden har därför beslutat att tillsätta tio ytterligare tjänster, varav några ”seniora” poster med bättre lön som skall locka och hålla kvar kompetens. Enligt förvaltningen beror […]