Gruppen-3a-328x120

Märklig debatt när alla är överens

Märklig debatt när alla är överens

INSÄNDARE. Debatten om bron i Vanneberga är ganska märklig. Alla är överens om att vägsamfälligheten inte ska drabbas, men ändå vill man från styret inte ge ett tydligt besked om detta.

Det är alltid positivt att värna om skattemedel och skattebetalarnas pengar. Tyvärr missar man ofta i det offentliga att se helheten. Hässleholms kommun är för oss i Liberalerna hela Hässleholms kommun. Det inkluderar medborgare och företag, inte bara den organisation som heter Hässleholms kommun där tjänstemän och politiker verkar. Syftet med organisationen Hässleholms kommun är att ge god service till dem som finansierar den, det vill säga medborgare och företag. Att vara varsam med tid och pengar innebär därmed också att vi ska ha respekt för medborgarnas tid och pengar.

Vi anklagas för att vara populistiska, men sanningen är den att hade vårt initiativärende godkänts i tekniska nämnden i november hade denna märkliga debatt inte behövt utspela sig. Mycket tid och därmed skattepengar har lagts på utredningar och byråkrati sedan 2007 och inte en krona har gått till det som verkligen behövs – att laga bron. Nu ska denna process fortgå ytterligare och inget konkret sker, skattemedel inom både kommun och statliga myndigheter ska rinna vidare i en byråkratisk process som borde vara slutförd för länge sedan. Kommunen kan åtminstone erkänna att man brustit i hanteringen och tydligt markera det genom att besluta att vägsamfälligheten inte ska drabbas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vi har i vårt initiativärende aldrig hävdat att kommunen ska stå för kostnaden. Vårt initiativärende lyder:

– Att innan man ev. tvingar dom boende i Vanneberga att bilda en vägsamfällighet och därefter överta väghållningen och ansvaret över vägen skall stenbron och vägen åtgärdas enligt de besiktningsprotokoll som finns framtagna.

– Att en överlämningsbesiktning skall hållas av en oberoende part innan vägen överlämnas.

Syftet var att tydligt markera att vägsamfälligheten inte ska stå för reparationen. Vem som ska utföra reparationen eller hur kostnaden ska fördelas är en fråga som kommunen och Trafikverket får hantera. Målet var att ge de boende i Vanneberga lugn och ro så att de inte behöver lägga tid och kraft på att bekymra sig om ärendet. Det är inte populistiskt. Det är grundläggande kommunal service och omtanke om medborgarna. Något fler borde fokusera på.

Thomas Haraldsson (L) Gruppledare
Thomas Nilsson (L) Ledamot tekniska nämnden
Agneta Olsson Enochsson (L) Ledamot kommunfullmäktige

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se