torsjö live vers2

Fortsatta anspråk på två bostäder i nytt planförslag för reningsverket

Bilden visar ritning från granskningsförslaget.

Kommunen vänder och vrider på luktutredningen för att utan laglig grund kunna expropriera de två bostäderna närmast reningsverket i det uppdaterade förslaget till detaljplan som nu är på väg att ställas ut för granskning. Bland annat påstås de nu ligga närmare reningsprocesserna än vad utredningen angett. Avsteg från det så kallade skyddsavståndet görs däremot för […]