torsjö live vers2

Proppar i lungorna – ordinerad Alvedon per telefon

Bilden visar korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum.

Ingen sjuksköterska kom för att undersöka en patient med försämrat allmäntillstånd på Lyckåsa korttidsboende. Istället ordinerades Alvedon via telefon. Dagen därpå fick patienten skickas till sjukhus där dubbla proppar i lungorna och en mycket hög snabbsänka (CRP) konstaterades, 387 jämfört med normalvärdet som ska vara under 10. Händelsen inträffade söndagen den 19 november. Enligt en […]

Företagande är en motor i kommunen

INSÄNDARE. Liberalerna har under flera år lyft företagsfrågan som en av de viktigaste frågorna för politiken att arbeta med. Företagen är en motor som bidrar till arbetstillfällen och skatteintäkter. När företagen i kommunen mår bra så mår kommunen bra. I återkommande mätningar kan vi dock konstatera att företagen inte upplever att kommunens attityd gentemot företagare […]