Gruppen-3a-328x120

Företagande är en motor i kommunen

Företagande är en motor i kommunen

INSÄNDARE. Liberalerna har under flera år lyft företagsfrågan som en av de viktigaste frågorna för politiken att arbeta med. Företagen är en motor som bidrar till arbetstillfällen och skatteintäkter. När företagen i kommunen mår bra så mår kommunen bra. I återkommande mätningar kan vi dock konstatera att företagen inte upplever att kommunens attityd gentemot företagare är särskilt positiv.

Det är därför med glädje som vi i Liberalerna Hässleholm kan läsa i tidningen att styret har startat upp ett omfattande arbete med att förändra bilden av Hässleholms kommun tillsammans med näringslivet. Den utsedda arbetsgruppen skall jobba med att ta fram förslag på förbättringar inom kommunikation, attityd och bemötande och hur man som företagare skall uppleva Hässleholms kommun som en bra plats att driva företag. Under nästa år skall även näringslivskontoret tillsammans med Företagarna anordna dialogmöten med företagen i kransorterna.

Detta är förslag som vi i Liberalerna fört fram och det är därför extra glädjande att man tagit detta till sig.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

En annan fråga som vi i Liberalerna fått igenom är att ta bort avgiften för uteserveringar för restauranger och caféer under 2023. En levande stadskärna behöver också företagande! Vi driver också frågan att i stället för att sälja Kyrkskolan till Hässlehem så borde den säljas på den fria marknaden för att se hur området bäst kan exploateras med företrädesvis bostadsrätter och ägarlägenheter. Vi driver även frågan om mer mark för företagsetableringar och bostadsbebyggelse, framför allt villatomter i hela kommunen och speciellt i kransorterna. Kompetensförsörjningen och skolan är en annan viktig fråga för oss i Liberalerna. Detta för att företagen skall få personal med rätt utbildning och i de branscher som har ett stort behov av rekryteringar.

Näringslivsfrågorna måste stå högt på dagordningen i alla former av möten och prägla arbetet i kommunen. I kommunstyrelsen borde det vara en stående punkt på dagordningen att näringslivschefen informerar om vad som är på gång inom näringslivet i kommunen.

Vi i Liberalerna har flera företrädare som själv är företagare och som är engagerade i företagsorganisationer med örat mot marken. Vi lyssnar på vad företagen tycker är viktigt för att det skall vara lätt att driva företag i Hässleholms kommunen och vi är beredda att arbeta politiskt med dessa frågor – vi vill vara det mest företagsvänliga partiet eftersom nyttan företagen gör för kommunen är enorm. Företagen är motorn i kommunen och dom som bidrar till vår gemensamma välfärd. Utan ett starkt näringsliv och våra fantastiska företag så blir det ingen tillväxt.

Thomas Haraldsson (L)
Agneta Olsson Enochsson (L)
Thomas Nilsson (L)
Maria Hortlund (L)
Per Brandt (L)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se