torsjö live

Överdomstol prövar inte brygga i Finjasjön

Det blir ingen ny strandskyddsdispens för en privat brygga i Finjasjön. Mark- och miljööverdomstolen prövar inte fallet. Som Frilagt tidigare berättat låg bryggan under lång tid i Finjasjön norr om Ormanäs, trots att ingen dispens sökts eller beviljats. Under våren 2021 fick kommunen in två anmälningar om strandskyddsbrott. Både en privatperson och en tjänsteman från […]

Skolbuss gled av isig väg

Bilden visar skolbussen, bärgaren och en annan bil.

En skolbuss gled av vägen i en backe i det hala väglaget vid Mårtensbygget utanför Hörja på måndagsmorgonen. Inga elever hade hunnit stiga på bussen före incidenten, men en del av dem kunde inte hämtas eftersom det inte gick att ta sig fram på de isiga småvägarna. Kommunens skolskjutssamordnare Peter Vikner berättar att de flesta […]