Gruppen-3a-328x120

Överdomstol prövar inte brygga i Finjasjön

Överdomstol prövar inte brygga i Finjasjön

Det blir ingen ny strandskyddsdispens för en privat brygga i Finjasjön. Mark- och miljööverdomstolen prövar inte fallet.

Som Frilagt tidigare berättat låg bryggan under lång tid i Finjasjön norr om Ormanäs, trots att ingen dispens sökts eller beviljats. Under våren 2021 fick kommunen in två anmälningar om strandskyddsbrott. Både en privatperson och en tjänsteman från länsstyrelsen anmälde bryggan och ett antal andra otillåtna åtgärder såsom avverkning och ”ockupation” av strandskyddad mark genom gräsklippning, utplacering av trädgårdsmöbler med mera.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Istället för att utreda tillsynsärendet gav kommunen markägaren dispens från strandskyddet för bryggan.

Bilden visar bryggan i Finjasjön och en flotte intill.
Bryggan får ingen dispens av överdomstolen heller. Foto: Berit Önell

Länsstyrelsen betonade i sitt beslut att upphäva kommunens dispens att utrymmet för dispens är mycket litet och att bedömningen ska vara särskilt restriktiv i områden som är av stor betydelse för friluftsliv och naturvård. Det aktuella området ingår i riksintresse för friluftsliv. I närheten finns Östra Finjasjöstranden med en detaljplan som har avsatta vattenområden där bryggor får anordnas. Därför behövs enligt länsstyrelsen inte en brygga till. Myndigheten förklarar dock inte varför en annan privat brygga – på kommunens mark – 2021 fick dispens vid Ormanäs, ännu närmare de avsatta områdena.

Markägaren hävdade i sitt överklagande att ett nej innebär en oproportionerlig inskränkning i den enskildes äganderätt. Mark- och miljödomstolen var av motsatt uppfattning.

– Det enskilda intresset i att ha tillgång till en brygga i detta fall kan inte väga tyngre än de allmänna intressen som strandskyddet ska skydda, skrev domstolen i sitt beslut i höstas.

Denna dom står fast eftersom överdomstolen inte ger prövningstillstånd.

Berit Önell

Läs mer:

2023-10-07 Privat brygga i Finjasjön ingen rättighet

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se